Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng đến Quỹ Đầu tư phát triển Tiền Giang

Chào mừng Quốc tế thiếu nhi 01 tháng 6 năm 2020

Chi tiết tin

Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang: Tổ chức Hội nghị Công chức, người lao động năm 2020
14/01/2020

​​

 

Được sự đồng ý của Chi ủy, Lãnh đạo Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang (gọi tắt là Quỹ) đã phối hợp với Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Quỹ tổ chức Hội nghị Công chức, người lao động năm 2020 vào lúc 13 giờ 30 ngày 08/01/2020.

Tham dự Hội nghị, về phía cơ quan có ông Nguyễn Thanh Trường, Bí thư chi bộ, Quyền Giám đốc Quỹ; bà Nguyễn Thị Hoàng Oanh, Chủ tịch Công đoàn cơ sở cùng toàn thể công chức, người lao động tại đơn vị. Về phía khách mời  có ông Ngô Lâm Vũ Phong, Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh. 

Hội nghị đã được nghe các báo cáo: Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị công chức, người lao động năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020; Báo cáo công khai tình hình tài chính năm 2019; Báo cáo đánh giá, tổng kết và kiểm điểm trách nhiệm của Lãnh đạo Quỹ trong việc thực hiện kế hoạch công tác năm 2019; Báo cáo kết quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2019; Báo cáo Kết quả kiểm tra, giám sát năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 của Ban Thanh tra Nhân dân.

Hội nghị đã tích cực thảo luận, thẳng thắn đóng góp ý kiến, đề xuất các giải pháp thực hiện nhiệm vụ, nhất là trong công tác cho vay đầu tư, bảo lãnh tín dụng và ứng vốn phát triển quỹ đất và các nhiệm vụ khác.

Trong năm 2019, Quỹ đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu mà Nghị quyết Hội nghị công chức, người lao động năm 2019 đã đề ra. Tại Hội nghị Ông Nguyễn Thanh Trường, Quyền Giám đốc Quỹ và bà Nguyễn Thị Hoàng Oanh, Chủ tịch Công đoàn cơ sở ký kết giao ước thi đua năm 2020.

Trong năm 2020, Quỹ tiếp tục phát động hai đợt thi đua: Đợt thứ nhất từ ngày 01/01/2020  đến 30/6/2020 với mục tiêu phấn đấu hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch 6 tháng đầu năm 2020; Đợt thứ hai từ ngày 01/7/2020 đến 31/12/2020 với mục tiêu thi đua hoàn thành vượt mức các nhiệm vụ, kế hoạch đã đề ra trong năm 2020. 

​Hội nghị thống nhất thông qua Nghị quyết Hội nghị Công chức, người lao động năm 2020 và quyết tâm hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong năm 2020.

Một số hình ảnh Hội nghị: 

Ảnh 1: Ông Nguyễn Thanh Trường, Quyền Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển phát biểu tại Hội nghị 

Ảnh 2: Lãnh đạo Quỹ khen thưởng cho các cá nhân đạt thành tích tốt trong năm 2019 

Ảnh 3: Ông Ngô Lâm Vũ Phong, Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội Nghị.

Tin bài và ảnh: Nguyễn Thị Kim Thu.

 

Văn bản mới Văn bản mới

 Quyết định 08/QĐ-HĐQL ngày 03/03/2020 của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang về Ban hành Quy chế cấp bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Quy chế Cấp bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang
 QUYẾT ĐỊNH số 46/QĐ-QD9TPT ngày 26/12/2019 về Ban hành Quy trình nghiệp vụ ứng vốn phát triển quỹ đất của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang
 QUYẾT ĐỊNH số 44/QĐ-HĐQL NAGY2 17/12/2019 về Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy chế ứng vốn phát triển quỹ đất được ban hànhtại Quyết địnhsố 03/QĐ-HĐQL ngày 02/02/2018 của Hội đồng quản lý Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang

Liên kết Liên kết