Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng đến Website Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang

" MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG ĐẢNG QUANG VINH, MỪNG XUÂN NHÂM DẦN! "

 

Chi tiết tin

Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang “Tổ chức Hội nghị Công chức, người lao động năm 2022”
04/01/2022

          Lúc 13 giờ 30 ngày 30/12/2021, được sự đồng ý của Chi ủy, Lãnh đạo Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang (gọi tắt là Quỹ) đã phối hợp với Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Quỹ tổ chức Hội nghị Công chức, người lao động năm 2022. Tham gia Đoàn Chủ tịch Hội nghị, có: Ông Trần Văn Hùng, Giám đốc Quỹ; Bà Nguyễn Thị Thùy Linh, Bí thư Chi bộ - Phó Giám đốc Quỹ và Bà Nguyễn Thị Hoàng Oanh, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Quỹ. Ngoài ra còn có Ông Đặng Văn Chiến, Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh cùng tham gia Đoàn Chủ tịch hội nghị. Tham dự hội nghị có 22/24 công chức, người lao động tại đơn vị. 

          Hội nghị đã được nghe các báo cáo: Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị Công chức, người lao động năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022; Báo cáo công khai tình hình tài chính năm 2021; Báo cáo đánh giá, tổng kết và kiểm điểm trách nhiệm của Giám đốc Quỹ trong việc thực hiện kế hoạch năm 2021; Báo cáo kết quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2021; Báo cáo công tác thi đua khen thưởng năm 2021; Báo cáo kết quả giám sát của Ban Thanh tra Nhân dân năm 2021. Hội nghị đã tích cực thảo luận, thẳng thắn đóng góp ý kiến, đề xuất các giải pháp thực hiện nhiệm vụ, nhất là trong công tác cho vay đầu tư, bảo lãnh tín dụng, ứng vốn phát triển quỹ đất và các nhiệm vụ khác. Trong năm 2021, Quỹ đã hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu mà Nghị quyết Hội nghị Công chức, người lao động năm 2021 đã đề ra.

Ảnh 1: Ông Trần Văn Hùng, Giám đốc Quỹ trao danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2021” cho người lao động Quỹ

Tại Hội nghị Ông Trần Văn Hùng, Giám đốc Quỹ và Bà Nguyễn Thị Hoàng Oanh, Chủ tịch Công đoàn cơ sở đã ký kết giao ước thi đua năm 2022.

Ảnh 2: Ông Trần Văn Hùng - Giám đốc Quỹ và Bà Nguyễn Thị Hoàng Oanh - Chủ tịch CĐCS ký giao ước thi đua

          Hội nghị biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị Công chức, người lao động năm 2022 và quyết tâm hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong năm 2022./.

Tin bài: Nguyễn Thị Kim Thu

Ảnh: Nguyễn Trung Thành

 

 

            

 

 

 

Văn bản mới Văn bản mới

 Về việc tiếp tục thực hiện mức lãi suất cho vay tối thiểu của Quỹ
 Nghị định 147/2020/NĐ-CP Quy định về tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển địa phương
 Quyết định 08/QĐ-HĐQL ngày 03/03/2020 của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang về Ban hành Quy chế cấp bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Quy chế Cấp bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang
 QUYẾT ĐỊNH số 46/QĐ-QD9TPT ngày 26/12/2019 về Ban hành Quy trình nghiệp vụ ứng vốn phát triển quỹ đất của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang

Liên kết Liên kết