Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng đến Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang

CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20 THÁNG 11 NĂM 2020!

 

Chi tiết tin

Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang: Tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ II, giai đoạn 2015-2020
08/07/2020

Sáng ngày 03/7/2020, Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang (gọi tắt là Quỹ) tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ II, giai đoạn 2015-2020. Tham dự hội nghị có Ban Giám đốc Quỹ, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Quỹ cùng toàn thể người lao động tại Quỹ.

Trong 05 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Chi ủy Chi bộ, Ban Giám đốc Quỹ công tác thi đua, khen thưởng của đơn vị có nhiều chuyển biến tích cực cả về nhận thức cũng như đổi mới nội dung, hình thức. Phong trào thi đua đã phát huy trên tất cả các mặt công tác của Quỹ, động viên, khuyến khích người lao động tích cực học tập, rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, trình độ lý luận chính trị, hăng hái thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần thúc đẩy hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Hội nghị lần này được tổ chức nhằm tổng kết, đánh giá những kết quả đạt được, chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong công tác tổ chức các phong trào thi đua và công tác khen thưởng, rút ra những bài học kinh nghiệm trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020, đề ra phương hướng, giải pháp tổ chức thực hiện đẩy mạnh phong trào thi đua và đổi mới công tác khen thưởng trong giai đoạn 2020-2025. Đồng thời, đây cũng là dịp biểu dương những những kết quả đạt được qua các phong trào thi đua yêu nước và tôn vinh các tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc, gương điển hình tiên tiến trong cơ quan. Qua đó, cổ vũ sức mạnh đoàn kết, nêu cao ý thức trách nhiệm của mỗi lao động, khơi dậy và phát huy mạnh mẽ nội lực, vượt qua mọi khó khăn, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao trong giai đoạn mới, giai đoạn 2020-2025.

 Với những thành tích đạt được trong 05 năm qua, các tập thể, cá nhân đã được ghi nhận thành tích và được tặng thưởng các danh hiệu, hình thức khen thưởng cao quý của Nhà nước, gồm: 01 cá nhân được tặng Huân chương lao động hạng Nhì, 03 cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 05 lượt tập thể và 29 lượt cá nhận được tặng Bằng khen Ủy ban nhân dân tỉnh. Các danh hiệu được Ban Giám đốc Quỹ ghi nhận và tặng thưởng gồm: 15 lượt tập thể và 110 lượt cá nhân đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”; 05 lượt tập thể và 18 lượt cá nhân được tặng Giấy khen của Giám đốc Quỹ; 17 lượt cá nhân được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” và 09 cá nhân được Giám đốc Quỹ tặng Giấy khen có thành tích đóng góp trong quá trình 15 năm hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang và nhiều Bằng khen, Giấy khen khác.

Tại Hội nghị, ông Nguyễn Thanh Trường, Quyền Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng thi đua - Khen thưởng, bà Nguyễn Thị Thùy Linh Phó Giám đốc Quỹ đã trao Giấy khen của Giám đốc Quỹ cho 02 tập thể và 14 cá nhân đã có thành tích tiêu biểu, nổi bật và có những đóng góp tích cực trong quá trình hình thành xây dựng và phát triển Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2015-2020.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Nguyễn Thanh Trường, Quyền Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Quỹ ghi nhận những đánh giá, thành tích đạt được của tập thể người lao động Quỹ trong giai đoạn 2015-2020. Đề nghị, trong thời gian tới tập thể công chức, người lao động Quỹ tiếp tục phát huy những thành tích đạt được, tăng cường sự đoàn kết nội bộ, chủ động sáng tạo, phát huy sáng kiến, đề ra các giải pháp nổi bật để nhân rộng, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và tiếp tục đạt được nhiều thành tích cao hơn nữa.

Một số hình ảnh trong Hội nghị: 

Ảnh 1: Khen thưởng cho 2 tập thể có thành tích xuất sắc 

Ảnh 2

Ảnh 3 

 

Ảnh 4

Ghi chú: Ảnh 2, 3, 4: tặng Giấy khen cho các cá nhân điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020

 

Tin: Nguyễn Đoàn Tú Quyên

Ảnh: Nguyễn Trung Thành, Lâm Thị Thu Mỹ.

Văn bản mới Văn bản mới

 Quyết định 08/QĐ-HĐQL ngày 03/03/2020 của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang về Ban hành Quy chế cấp bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Quy chế Cấp bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang
 QUYẾT ĐỊNH số 46/QĐ-QD9TPT ngày 26/12/2019 về Ban hành Quy trình nghiệp vụ ứng vốn phát triển quỹ đất của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang
 QUYẾT ĐỊNH số 44/QĐ-HĐQL NAGY2 17/12/2019 về Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy chế ứng vốn phát triển quỹ đất được ban hànhtại Quyết địnhsố 03/QĐ-HĐQL ngày 02/02/2018 của Hội đồng quản lý Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang

Liên kết Liên kết