Truy cập nội dung luôn

 

CHÀO MỪNG ĐẾN WEBSITE QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TỈNH TIỀN GIANG

" *** "

 

Chi tiết tin

Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang: Tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2022 của Khối thi đua các đơn vị sự nghiệp
12/01/2023

     Ngày 09 tháng 01 năm 2023, Khối thi đua các đơn vị sự nghiệp gồm các đơn vị: Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh; Ngân hàng Chính sách xã hội - Chi nhánh Tiền Giang tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2022.

Ảnh: Quang cảnh Hội nghị tổng kết Khối thi đua các đơn vị sự nghiệp

      Tham dự Hội nghị có ông Hồ Vũ Bảo - Phó Giám đốc Sở Nội vụ - Khối trưởng Khối thi đua các đơn vị sự nghiệp; bà Nguyễn Thị Thùy Linh - Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển - Khối phó Khối thi đua; Lãnh đạo các đơn vị trong Khối cùng các ông, bà phụ trách công tác thi đua - khen thưởng của 06 đơn vị.

      Tại Hội nghị, bà Nguyễn Thị Thùy Linh - Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển -  Khối phó Khối thi đua thông qua Báo cáo tổng hợp kết quả thi đua năm 2022 của các đơn vị trong Khối. Các thành viên trong Khối đã tập trung thảo luận, đánh giá những kết quả đạt được trong năm 2022, đồng thời chỉ ra những khó khăn, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Các thành viên trong Khối cũng thống nhất với kết quả thi đua của Khối đã được Khối phó rà soát, tổng hợp sát với từng tiêu chí và kết quả đánh giá của các đơn vị có liên quan.

      Phát biểu tại Hội nghị, Ông Hồ Vũ Bảo - Phó Giám đốc Sở Nội vụ - Khối trưởng Khối thi đua các đơn vị sự nghiệp nhận định: Năm 2022, mặc dù gặp nhiều khó khăn do tình hình dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp ở những tháng đầu năm. Tuy nhiên, Chỉ tiêu 1 mà các đơn vị đăng ký với Khối thi đua đã cơ bản hoàn thành tốt nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra, các đơn vị đều được điểm thưởng từ 06 điểm trở lên. Đồng thời, Ông Hồ Vũ Bảo cũng đề nghị các đơn vị trong Khối cần lưu ý những hạn chế của năm 2022, bám sát chủ đề năm 2023 của tỉnh để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao trong năm 2023.

      Căn cứ vào nội dung đăng ký thi đua từ đầu năm và các tiêu chí thi đua, Khối thi đua các đơn vị sự nghiệp đã thống nhất bình chọn Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang là đơn vị có thành tích xuất sắc nhất, đề nghị tặng Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh và đề nghị tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho 05 đơn vị còn lại gồm: Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh; Ngân hàng Chính sách xã hội - Chi nhánh Tiền Giang.

      Tại Hội nghị, Lãnh đạo các đơn vị trong Khối thống nhất chọn Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh là Khối phó Khối thi đua các đơn vị sự nghiệp trong năm 2023./.

Tin bài: Nguyễn Đoàn Tú Quyên

Văn bản mới Văn bản mới

 Quyết định Ban hành Danh mục các ngành, nghề lĩnh vực ưu tiên phát triển KT-XH được Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Tiền Giang ưu tiên xem xét cấp bảo lãnh tín dụng giai đoạn 2023-2025
 Quyết định Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Tiền Giang
 Quyết định ban hành Quy tắc ứng xử của người quản lý, người lao động thuộc Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang
 Quy chế quản lý hoạt động đầu tư xây dựng, mua sắm và quản lý tài sản cố định của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang
 Quyết định ban hành Quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang

Liên kết Liên kết