Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng đến Website Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang

"Chào mừng kỷ niệm ngày 30/4 và ngày 01/5 năm 2021"

 

Chi tiết tin

Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang: trao đổi, học tập kinh nghiệm tại Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Ninh Bình và tỉnh Lào Cai
25/01/2021

Trong 02 ngày 14/01/2021 và 16/01/202, Đoàn công tác của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang đã đến Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Ninh Bình và Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Lào Cai để học tập, trao đổi kinh nghiệm liên quan đến hoạt động cho vay đầu tư, hoạt động đầu tư trực tiếp, ủy thác ứng vốn Quỹ phát triển đất, công tác tổ chức, cán bộ. Đoàn công tác do ông Nguyễn Thanh Trường - Quyền Giám đốc làm Trưởng đoàn, cùng đi với Đoàn có ông Nguyễn Quốc Tuấn - Phó Giám đốc Quỹ, các Trưởng, Phó phòng và chuyên viên của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang.

         Tại các buổi làm việc, Đoàn Tiền Giang đã trao đổi; thảo luận về hoạt động cho vay đầu tư, hoạt động đầu tư trực tiếp, ủy thác ứng vốn Quỹ phát triển đất, công tác tổ chức, cán bộ của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Ninh Bình và Lào Cai. Qua đó, Đoàn đã tìm hiểu về cách tiếp cận các dự án đầu tư kết cấu hạ tầng và giải pháp đẩy mạnh hoạt động cho vay của các Quỹ, đồng thời, học tập kinh nghiệm về hoạt động đầu tư trực tiếp để đẩy mạnh các hoạt động chuyên môn của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang.

          Qua các buổi giao lưu, làm việc, các bên đã trao đổi, chia sẻ về kinh nghiệm thực tiễn trong thực hiện các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ, những khó khăn vướng mắc, các biện pháp xử lý và kết quả đạt được trong hoạt động trong thời gian qua của các Quỹ. Buổi làm việc diễn ra trong không khí thân mật và trên tinh thần trao đổi, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau đã giúp cho công chức, người lao động của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang rút ra những kinh nghiệm bổ ích trong hoạt động chuyên môn, đồng thời góp phần tăng cường tình đoàn kết, gắn bó giữa các Quỹ Đầu tư phát triển địa phương.

Một số hình ảnh về trao đổi, học tập kinh nghiệm tại các Quỹ: 

Ảnh 1: Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang trao đổi, học tập kinh nghiệm tại Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Ninh Bình

Ảnh 2: Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang trao đổi, học tập kinh nghiệm tại Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Lào Cai

Bài: Nguyễn Thị Kim Thu 

Ảnh: Nguyễn Quốc Tuấn

Văn bản mới Văn bản mới

 Nghị định 147/2020/NĐ-CP Quy định về tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển địa phương
 Quyết định 08/QĐ-HĐQL ngày 03/03/2020 của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang về Ban hành Quy chế cấp bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Quy chế Cấp bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang
 QUYẾT ĐỊNH số 46/QĐ-QD9TPT ngày 26/12/2019 về Ban hành Quy trình nghiệp vụ ứng vốn phát triển quỹ đất của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang
 QUYẾT ĐỊNH số 44/QĐ-HĐQL NAGY2 17/12/2019 về Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy chế ứng vốn phát triển quỹ đất được ban hànhtại Quyết địnhsố 03/QĐ-HĐQL ngày 02/02/2018 của Hội đồng quản lý Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang

Liên kết Liên kết