Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng đến Website Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang

" MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG ĐẢNG QUANG VINH, MỪNG XUÂN NHÂM DẦN! "

 

Chi tiết tin

Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang “Ứng vốn bồi thường, hỗ trợ Công trình Đường huyện 36, huyện Châu Thành”
04/01/2022

​          Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại tại Công văn số 7569/UBND-KT ngày 14/12/2021 về việc phê duyệt kế hoạch ứng vốn bổ sung năm 2021 từ nguồn vốn phát triển quỹ đất đối với 03 công trình, dự án và Nghị quyết số 14/NQ-HĐQL ngày 24/12/2021 của Hội đồng quản lý Quỹ, Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang ứng vốn cho Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Châu Thành với số tiền là 10,6 tỷ đồng để bồi thường, hỗ trợ để thực hiện Công trình Đường huyện 36, huyện Châu Thành.

Ảnh: Đường huyện 36, huyện Châu Thành

          Dự án đầu tư xây dựng Công trình Đường huyện 36, huyện Châu Thành được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt đầu tư tại Quyết định số 3730/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 với mục tiêu đáp ứng nhu cầu lưu thông đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân, kết nối giao thông trong khu vực, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

          Quy mô dự án gồm: chiều dài tuyến đường thiết kế 6.518,63m, điểm đầu giáp Quốc lộ 1, điểm cuối giáp Đường tỉnh 876; xây dựng mới 03 cầu (Cầu số 1 tại Km1+678,28, chiều dài cầu 15m; Cầu số 2 tại Km2+593,19, chiều dài cầu 12m; Cầu số 3 tại Km5+392,91, chiều dài cầu 28m), các cầu cùng khổ cầu 8m, tải trọng thiết kế 0,65HL93; Xây dựng mới 05 cống ngang đường (Cống Tạ Văn Lướt, Cống Tổ 2 ấp Bình Thuận, Cống Phạm Văn Ba, Cống Tổ 12-13, Cống Tổ 13 ấp Bình Thới) và xây dựng hệ thống thoát nước. Tổng mức đầu tư dự án gần 55 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách tỉnh. Thời gian thực hiện dự án 03 năm./.

Tin và ảnh: Nguyễn Thị Cẩm Loan - Phòng BLTD&QLUT

Văn bản mới Văn bản mới

 Về việc tiếp tục thực hiện mức lãi suất cho vay tối thiểu của Quỹ
 Nghị định 147/2020/NĐ-CP Quy định về tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển địa phương
 Quyết định 08/QĐ-HĐQL ngày 03/03/2020 của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang về Ban hành Quy chế cấp bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Quy chế Cấp bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang
 QUYẾT ĐỊNH số 46/QĐ-QD9TPT ngày 26/12/2019 về Ban hành Quy trình nghiệp vụ ứng vốn phát triển quỹ đất của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang

Liên kết Liên kết