Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng đến Website Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang

" "

 

Chi tiết tin

Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang “Ứng vốn bồi thường, hỗ trợ Dự án đầu tư xây dựng công trình Cầu Thông Lưu trên Đường tỉnh 863”
20/01/2022

          Với mục tiêu đầu tư xây dựng cầu mới thay thế cầu hiện hữu đã hư hỏng, đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang đã phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình Cầu Thông Lưu trên Đường tỉnh 863 tại Quyết định số 3718/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 với tổng mức đầu tư gần 38 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách tỉnh.

          Dự án đầu tư xây dựng công trình Cầu Thông Lưu trên Đường tỉnh 863 do Sở Giao thông vận tải tỉnh Tiền Giang làm chủ đầu tư với thời gian thực hiện dự án là 02 năm. Qui mô đầu tư xây dựng: chiều dài cầu 84m gồm 3 nhịp, khổ cầu rộng 10m, tải trọng thiết kế HL93, bố trí hệ thống chiếu sáng trên cầu và đường vào cầu; phần đường vào cầu tổng chiều dài 153m, bề rộng mặt đường 7 - 9m, tải trọng thiết kế trục 10 tấn; bố trí đường dân sinh dọc hai bên đường vào cầu và dưới dạ cầu với bề rộng 3m (riêng đường dân sinh phía phải mố MA rộng 2m), tải trọng 2,5 tấn; phần cầu tạm dài 54m, bề rộng 3,3m, tải trọng 3,5 tấn.

Ảnh: Cầu Thông Lưu trên Đường tỉnh 863

          Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 7569/UBND-KT ngày 14/12/2021 của UBND tỉnh Tiền Giang về việc phê duyệt kế hoạch ứng vốn bổ sung năm 2021 từ nguồn vốn phát triển quỹ đất đối với 03 công trình, dự án, Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh đã ứng vốn cho Sở Giao thông vận tải tỉnh Tiền Giang với số tiền là 8,7 tỷ đồng để bồi thường, hỗ trợ công trình Cầu Thông Lưu trên Đường tỉnh 863. Việc ứng vốn từ nguồn vốn phát triển quỹ đất đã góp phần cho công tác bồi thường, hỗ trợ các hộ dân trong khu vực xây dựng công trình được thuận lợi, nhanh chóng, đảm bảo tiến độ thực hiện dự án./.

Tin và ảnh: Nguyễn Thị Cẩm Loan – Phòng BLTD&QLUT

Văn bản mới Văn bản mới

 Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang
 Về việc tiếp tục thực hiện mức lãi suất cho vay tối thiểu của Quỹ
 Nghị định 147/2020/NĐ-CP Quy định về tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển địa phương
 Quyết định 08/QĐ-HĐQL ngày 03/03/2020 của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang về Ban hành Quy chế cấp bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Quy chế Cấp bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang

Liên kết Liên kết