Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng đến Website Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang

""

 

Chi tiết tin

Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang: Ứng vốn bồi thường, hỗ trợ Dự án đầu tư xây dựng công trình Cầu Thông Lưu trên Đường tỉnh 863 (lần 2)
01/12/2022

     Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 6443/UBND-KT ngày 24/11/2022 về việc ứng vốn từ nguồn vốn Quỹ phát triển đất tỉnh để chi trả công tác bồi thường của dự án Cầu Thông Lưu trên đường tỉnh 863 và Theo Công văn số 2569/UBND-KT ngày 16/5/2022 của UBND tỉnh Tiền Giang về việc gia hạn thời gian hoàn trả vốn ứng và phê duyệt kế hoạch ứng vốn phát triển quỹ đất cho các dự án trên địa bàn tỉnh để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng năm 2022, Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang đã ứng vốn cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Tiền Giang với số tiền là 3.488.721.504 đồng (lũy kết số vốn ứng là 12.221.211.504 đồng) để bồi thường, hỗ trợ công trình Cầu Thông Lưu trên Đường tỉnh 863 (lần 2).

Ảnh: Hiện trạng Cầu Thông Lưu trên đường tỉnh 863

     Quy mô đầu tư xây dựng: Chiều dài cầu 84m gồm 3 nhịp, khổ cầu rộng 10m, cao độ dạ cầu +4.60, tải trọng thiết kế HL93, bố trí hệ thống chiếu sáng trên cầu và đường vào cầu; phần đường vào cầu tổng chiều dài 153m, bề rộng mặt đường 7 - 9m, tải trọng thiết kế trục 10 tấn; cường độ mặt đường Eyc =120Mpa, bố trí sàn giảm tải và tường chắn bằng bê tông cốt thép dọc 02 bên đường vào cầu, bố trí đường dân sinh dọc hai bên đường vào cầu và dưới dạ cầu với bề rộng 3m, tải trọng 2,5 tấn; phần cầu tạm dài 54m, bề rộng 3,3m, tải trọng 3,5 tấn.

     Nhìn chung, việc ứng vốn từ nguồn vốn phát triển quỹ đất đã góp phần cho công tác bồi thường, hỗ trợ các hộ dân trong khu vực xây dựng công trình được thuận lợi, nhanh chóng, đảm bảo tiến độ thực hiện dự án xây dựng cầu mới thay thế cầu hiện hữu đã hư hỏng. Đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương./.

Tin và ảnh: Võ Thị Thu Hồng.

Văn bản mới Văn bản mới

 Quyết định Ban hành mức lãi suất cho vay tối thiểu của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang
 Quy chế ứng vốn từ nguồn vốn phát triển quỹ đất tỉnh Tiền Giang
 Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang
 Về việc tiếp tục thực hiện mức lãi suất cho vay tối thiểu của Quỹ
 Nghị định 147/2020/NĐ-CP Quy định về tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển địa phương

Liên kết Liên kết