Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng đến Website Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang

"Chào mừng kỷ niệm ngày 30/4 và ngày 01/5 năm 2021"

 

Chi tiết tin

Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang: Ứng vốn bồi thường, hỗ trợ thực hiện công trình nâng cấp mở rộng đường Nguyễn Trung Trực (đường Tỉnh 879) đoạn từ quốc lộ 50 đến đường Nguyễn Anh Giác
08/02/2021

Dự án đầu tư xây dựng Công trình nâng cấp mở rộng đường Nguyễn Trung Trực (Đường tỉnh 879) đoạn từ Quốc lộ 50 đến Nguyễn Văn Giác được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt đầu tư tại Quyết định số 3694/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 với mục tiêu đầu tư là nâng cấp, mở rộng đoàn đường để đáp ứng nhu cầu giao thông đi lại của người dân, từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng góp phần chỉnh trang đô thị và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Quy mô dự án gồm: chiều dài tuyến đường là 1.894,23m, điểm đầu giáp Quốc lộ 50 và điểm cuối giáp đường Nguyễn Văn Giác, bề rộng mặt đường là 8m, bề rộng nền đường 10m, tải trọng thiết kế 10 tấn với tổng mức đầu tư dự án trên 53 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước. Dự kiến dự án hoàn thành trong năm 2021.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 4090/UBND-KTTC ngày 25/8/2020 về việc ứng bổ sung từ nguồn vốn phát triển quỹ đất tỉnh để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng các công trình, ngày 05/02/2021, Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang đã giải ngân vốn ứng cho Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Công trình giao thông tỉnh (chủ đầu tư dự án) với số tiền là 5,3 tỷ đồng để bồi thường, hỗ trợ thực hiện Công trình nâng cấp mở rộng đường Nguyễn Trung Trực (Đường tỉnh 879) đoạn từ Quốc lộ 50 đến Nguyễn Văn Giác, góp phần cho công tác bồi thường, hỗ trợ các hộ dân trong khu vực xây dựng công trình được thuận lợi, nhanh chóng, đảm bảo tiến độ thực hiện dự án./.

Tin và ảnh: Nguyễn Thị Cẩm Loan – Phòng BLTD&QLUT 

Ảnh 1: Đoạn đầu đường Nguyễn Trung Trực giáp Quốc lộ 50 

Ảnh 2: Cầu Vĩ nằm trên đoạn đường Nguyễn Trung Trực 

 

 

Văn bản mới Văn bản mới

 Nghị định 147/2020/NĐ-CP Quy định về tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển địa phương
 Quyết định 08/QĐ-HĐQL ngày 03/03/2020 của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang về Ban hành Quy chế cấp bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Quy chế Cấp bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang
 QUYẾT ĐỊNH số 46/QĐ-QD9TPT ngày 26/12/2019 về Ban hành Quy trình nghiệp vụ ứng vốn phát triển quỹ đất của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang
 QUYẾT ĐỊNH số 44/QĐ-HĐQL NAGY2 17/12/2019 về Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy chế ứng vốn phát triển quỹ đất được ban hànhtại Quyết địnhsố 03/QĐ-HĐQL ngày 02/02/2018 của Hội đồng quản lý Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang

Liên kết Liên kết