Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng đến Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang

Welcome to Tiền Giang Development Investment Funds

 

Chi tiết tin

Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang: Ứng vốn bồi thường, hỗ trợ thực hiện công trình đường Kênh Kháng Chiến (Đường huyện 38B)
04/01/2021

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 4090/UBND-KTTC ngày 25/8/2020 về việc ứng bổ sung từ nguồn vốn phát triển quỹ đất tỉnh để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng các công trình, Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang đã giải ngân vốn ứng cho Ban Quản lý dự án và phát triển quỹ đất huyện Châu Thành với số tiền là 1.375.722.124 đồng để bồi thường, hỗ trợ thực hiện Công trình Đường Kênh Kháng Chiến (Đường huyện 38B), góp phần cho công tác bồi thường, hỗ trợ các hộ dân trong khu vực xây dựng công trình được thuận lợi, nhanh chóng, đảm bảo tiến độ thực hiện dự án. 

Ảnh: Đường Kênh Kháng Chiến và một trong những ngôi nhà của dân trong khu vực giải tỏa

Công trình Đường Kênh Kháng Chiến (Đường huyện 38B) với quy mô đầu tư gồm: Phần đường với chiều dài toàn tuyến 6.834,5 mét, chiều rộng nền đường 4 mét, tải trọng thiết kế là đường giao thông nông thôn cấp B, tải trọng trục thiết kế 2,5 tấn/trục; Xây dựng mới Cầu Sao dài 33 mét, 3 nhịp 9+15+9, tải trọng thiết kế 3,5 tấn; Phần cống qua đường được giữ nguyên, địa phương vận động nhân dân gia cố và nối dài theo quy mô nền đường mới, đồng thời nạo vét đáy kênh đảm bảo lưu thông dòng chảy trong quá trình khai thác sử dụng. Tổng mức đầu tư dự án dự toán 14.699.935.428 đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Công trình Đường Kênh Kháng Chiến được Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật, dự toán và thiết kế xây dựng tại Quyết định số 5622/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 với mục tiêu đầu tư xây dựng là đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hóa và đi lại được thuận tiện hơn, đồng thời đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội của địa phương./.

Tin và ảnh: Nguyễn Thị Cẩm Loan – Phòng BLTD&QLUT

Văn bản mới Văn bản mới

 Nghị định 147/2020/NĐ-CP Quy định về tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển địa phương
 Quyết định 08/QĐ-HĐQL ngày 03/03/2020 của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang về Ban hành Quy chế cấp bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Quy chế Cấp bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang
 QUYẾT ĐỊNH số 46/QĐ-QD9TPT ngày 26/12/2019 về Ban hành Quy trình nghiệp vụ ứng vốn phát triển quỹ đất của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang
 QUYẾT ĐỊNH số 44/QĐ-HĐQL NAGY2 17/12/2019 về Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy chế ứng vốn phát triển quỹ đất được ban hànhtại Quyết địnhsố 03/QĐ-HĐQL ngày 02/02/2018 của Hội đồng quản lý Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang

Liên kết Liên kết