Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng đến Quỹ Đầu tư phát triển Tiền Giang

Chào mừng Quốc tế thiếu nhi 01 tháng 6 năm 2020

Chi tiết tin

Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang: Ứng vốn cho Sở Giao thông vận tải tỉnh để thực hiện các công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh
10/04/2020

Dự án đầu tư xây dựng công trình Cầu Ngũ Hiệp trên Đường tỉnh 868, Dự án đầu tư xây dựng công trình Cầu Bình Xuân trên Đường tỉnh 873 và Dự án đầu tư xây dựng công trình Cầu Vàm Trà Lọt do Sở Giao thông vận tải tỉnh Tiền Giang làm chủ đầu tư là những công trình tiêu biểu chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnhTiền Giang nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Cầu Ngũ Hiệp trên Đường tỉnh 868 có phần cầu chính là 280 m, phần 2 đường dẫn vào cầu dài 673 m, dự kiến hoàn thành vào cuối tháng 9/2020.Cầu Bình Xuân có phần cầu chính là 280 m, phần 2 đường dẫn vào cầu có dài 835 m, dự kiến hoàn thành vào cuối tháng 10/2020. Cầu Vàm Trà Lọt có phần cầu chính là 181,44 m, phần 2 đường dẫn vào cầu có dài 521,3 m, dự kiến hoàn thành vào tháng 10/2020.

Ngày 30/3/2020, Quỹ Đầu tư phát triển Tiền Giang đã giải ngân vốn ứng với tổng số tiền 96 tỷ đồng (trong đó công trình Cầu Ngũ Hiệp 24 tỷ đồng, Cầu Bình Xuân 53 tỷ đồng và Cầu Vàm Trà Lọt 19 tỷ đồng) cho Sở Giao thông vân tải tỉnh để bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thực hiện các công trình trên.

Tin và ảnh: Nguyễn Thị Cẩm Loan – Phòng BLTD&QLUT 

Một số hình ảnh của công trình: 

Ảnh 1:Công trình Cầu Ngũ Hiệp trên Đường tỉnh 868, huyện Cai Lậy 

Ảnh 2:Công trình cầu Bình Xuân trên Đường tỉnh 873, thị xã Gò Công

​   

Ảnh 3: Công trình Cầu Vàm Trà Lọt, huyện Cái Bè

 

Văn bản mới Văn bản mới

 Quyết định 08/QĐ-HĐQL ngày 03/03/2020 của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang về Ban hành Quy chế cấp bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Quy chế Cấp bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang
 QUYẾT ĐỊNH số 46/QĐ-QD9TPT ngày 26/12/2019 về Ban hành Quy trình nghiệp vụ ứng vốn phát triển quỹ đất của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang
 QUYẾT ĐỊNH số 44/QĐ-HĐQL NAGY2 17/12/2019 về Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy chế ứng vốn phát triển quỹ đất được ban hànhtại Quyết địnhsố 03/QĐ-HĐQL ngày 02/02/2018 của Hội đồng quản lý Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang

Liên kết Liên kết