Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng đến Website Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang

"Chào mừng kỷ niệm ngày 30/4 và ngày 01/5 năm 2021"

 

Chi tiết tin

Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang: Ứng vốn để bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thực hiện Công trình Nâng cấp, mở rộng Đường đông kênh 17 (đoạn từ Đường tỉnh 865 đến kênh Trương Văn Sanh)
01/02/2021

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 1210/UBND-KTTC ngày 24/3/2020 và Công văn số 4090/UBND-KTTC ngày 25/8/2020, Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang đã giải ngân vốn ứng cho Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Tân Phước với tổng số tiền 6,230 tỷ đồng để bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thực hiện Công trình Nâng cấp, mở rộng Đường đông kênh 17 (đoạn từ Đường tỉnh 865 đến kênh Trương Văn Sanh).

Công trình Nâng cấp, mở rộng Đường đông kênh 17 (đoạn từ Đường tỉnh 865 đến kênh Trương Văn Sanh) được đầu tư với tổng chiều dài toàn tuyến là 4.815,72m với tổng số tiền là 54,383 tỷ đồng do Ủy ban nhân dân huyện Tân Phước ủy quyền cho Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Tân Phước làm chủ đầu tư. Công trình nhằm đáp ứng nhu cầu giao thông, vận chuyển hàng hoá, kết nối giao thông trong khu vực, đồng thời góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Công trình gồm các hạng mục như: mặt đường rộng 4,5m; lề đường rộng 1,0m/bên; nền đường rộng 6,5m; kết cấu láng nhựa; tải trọng thiết kế 10 tấn; trên tuyến có 03 cầu và 01 cống,... dự kiến Công trình hoàn thành vào cuối năm 2022./. 

​​

Ảnh: Tuyền đường đã được san lắp 1 phần trên đất của người dân đã hiến

Tin và ảnh: Phan Thị Kim Ngân

Văn bản mới Văn bản mới

 Nghị định 147/2020/NĐ-CP Quy định về tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển địa phương
 Quyết định 08/QĐ-HĐQL ngày 03/03/2020 của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang về Ban hành Quy chế cấp bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Quy chế Cấp bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang
 QUYẾT ĐỊNH số 46/QĐ-QD9TPT ngày 26/12/2019 về Ban hành Quy trình nghiệp vụ ứng vốn phát triển quỹ đất của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang
 QUYẾT ĐỊNH số 44/QĐ-HĐQL NAGY2 17/12/2019 về Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy chế ứng vốn phát triển quỹ đất được ban hànhtại Quyết địnhsố 03/QĐ-HĐQL ngày 02/02/2018 của Hội đồng quản lý Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang

Liên kết Liên kết