Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng đến Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang

CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20 THÁNG 11 NĂM 2020!

 

Chi tiết tin

Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang: Ứng vốn để bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thực hiện Công trình Nâng cấp Đường B2 (đoạn từ Đường tỉnh 868 đến đường số 3)
12/10/2020

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 1210/UBND-KTTC ngày 24/3/2020 và Công văn số 4090/UBND-KTTC ngày 25/8/2020, Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang đã giải ngân vốn ứng cho Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất thị xã Cai Lậy với tổng số tiền 13,682 tỷ đồng để bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thực hiện Công trình Nâng cấp Đường B2 (đoạn từ Đường tỉnh 868 đến đường số 3).

Công trình nâng cấp Đường B2 (đoạn từ Đường tỉnh 868 đến đường số 3) được đầu tư với tổng chiều dài là 2.325m với tổng số tiền là 69,997 tỷ đồng, do Ủy ban nhân dân thị xã Cai Lậy ủy quyền cho Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất thị xã Cai lậy làm chủ đầu tư. Công trình góp phần mở rộng và phát triển đô thị, tăng tiêu chí về mật độ  đường giao thông trong nội thị, nâng cấp thị xã Cai Lậy thành đô thị loại III, tạo điều kiện phát triển kinh tế trong vùng. Công trình gồm các hạng mục như: Phần nền và mặt đường, vỉa hè + bó vỉa, hệ thống cấp nước, hệ thống thoát nước, hệ thống điện chiếu sáng, tín hiệu giao thông, cống ngang đường,... Dự kiến Công trình hoàn thành vào cuối năm 2022.

Tin bài: Phan Thị Kim Ngân

Văn bản mới Văn bản mới

 Quyết định 08/QĐ-HĐQL ngày 03/03/2020 của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang về Ban hành Quy chế cấp bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Quy chế Cấp bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang
 QUYẾT ĐỊNH số 46/QĐ-QD9TPT ngày 26/12/2019 về Ban hành Quy trình nghiệp vụ ứng vốn phát triển quỹ đất của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang
 QUYẾT ĐỊNH số 44/QĐ-HĐQL NAGY2 17/12/2019 về Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy chế ứng vốn phát triển quỹ đất được ban hànhtại Quyết địnhsố 03/QĐ-HĐQL ngày 02/02/2018 của Hội đồng quản lý Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang

Liên kết Liên kết