Truy cập nội dung luôn

 

CHÀO MỪNG ĐẾN WEBSITE QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TỈNH TIỀN GIANG

***

 

Chi tiết tin

Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang: Ứng vốn để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng cho Tiểu dự án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Đường giao thông hai bên bờ sông Bảo Định
05/02/2024

      Trong năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt dự án Đường giao thông hai bên bờ sông Bảo Định với tổng mức đầu tư dự án gần 2.000 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh, thời gian thực hiện dự án 06 năm (Giai đoạn 2022 - 2027). Theo đó ngày 31/01/2024, Ủy ban nhân dân thành phố Mỹ Tho phê duyệt phương án và kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để thực hiện Tiểu dự án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Đường giao thông hai bên bờ sông Bảo Định với tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ khoảng 325,2 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh.

Ảnh: Hiện trạng một đoạn đường giao thông hai bên bờ sông Bảo Định.

      Thực hiện Công văn số 652/UBND-KT ngày 02/02/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc ứng vốn phát triển quỹ đất tỉnh để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng dự án Đường giao thông hai bên bờ sông Bảo Định, Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang ứng vốn cho Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất thành phố Mỹ Tho (đơn vị được Ủy ban nhân dân thành phố Mỹ Tho giao thực hiện nhiệm vụ chủ đầu tư dự án) từ nguồn phát triển quỹ đất, với số tiền 44 tỷ đồng để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng cho Tiểu dự án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Đường giao thông hai bên bờ sông Bảo Định.

      Tiểu dự án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Đường giao thông hai bên bờ sông Bảo Định chủ yếu đi dọc theo hai phía bờ Bắc và bờ Nam sông Bảo Định. Dự án thực hiện nhằm thúc đẩy đầu tư giao thông thủy bộ kết nối tỉnh Tiền Giang - Long An kết hợp chỉnh trang đô thị trung tâm tỉnh, góp phần phòng chống sạt lở hai bên bờ sông Bảo Định, phòng chống triều cường, đảm bảo an toàn cho người và hệ thống cơ sở hạ tầng dọc theo bờ sông, an toàn giao thông thủy và các hoạt động kinh tế trên sông, cung cấp nước cho sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt của người dân./.

Tin bài và ảnh: Võ Thị Thu Hồng.

Văn bản mới Văn bản mới

 Quyết định Ban hành Danh mục các ngành, nghề lĩnh vực ưu tiên phát triển KT-XH được Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Tiền Giang ưu tiên xem xét cấp bảo lãnh tín dụng giai đoạn 2023-2025
 Quyết định Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Tiền Giang
 Quyết định ban hành Quy tắc ứng xử của người quản lý, người lao động thuộc Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang
 Quy chế quản lý hoạt động đầu tư xây dựng, mua sắm và quản lý tài sản cố định của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang
 Quyết định ban hành Quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang

Liên kết Liên kết