Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng đến Website Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang

""

 

Chi tiết tin

Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang: Vinh dự nhận Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh cho Tập thể có thành tích xuất sắc năm 2022
06/03/2023

     Thực hiện phong trào thi đua năm 2022 với chủ đề “Đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”. Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang luôn chú trọng thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp, tạo điều kiện thuận lợi để người lao động phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, nổ lực hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Ảnh: Ông Nguyễn Văn Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh cho Quỹ ĐTPT và các đơn vị

     Trong năm 2022, Quỹ đã đẩy mạnh việc thẩm định và cho vay 09 dự án, phương án của 04 doanh nghiệp với tổng số tiền giải ngân 80,75 tỷ đồng, đạt 100,94% so kế hoạch năm 2022 (80 tỷ đồng). Kết quả thực hiện các chỉ tiêu tài chính đã đăng ký với Ủy ban nhân dân tỉnh trong năm 2022 như sau: Tổng thu của hoạt động đầu tư là 35,45 tỷ đồng, đạt 103,65% so kế hoạch năm 2022 (34,20 tỷ đồng); Tổng chi của hoạt động cho vay đầu tư là 15,28 tỷ đồng, đạt 98,77% so kế hoạch năm 2022 (15,47 tỷ đồng); Chênh lệch thu chi của hoạt động cho vay đầu tư là 20,17 tỷ đồng, đạt 107,75% so kế hoạch năm 2022 (18,72 tỷ đồng); Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2022 là 3,67 tỷ đồng, đạt 147,78% so kế hoạch năm 2022 (2,48 tỷ đồng); Tỷ lệ nợ xấu của hoạt động cho vay đầu tư năm 2022 là 2,1%; giảm 0,9% so với kế hoạch năm 2022 (3%).

     Toàn thể người lao động Quỹ luôn ý thức chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Lãnh đạo Quỹ thường xuyên quan tâm, chăm lo xây dựng đội ngũ người lao động có bản lĩnh chính trị, nắm vững chuyên môn, tận tâm với công việc, xây dựng khối đoàn kết, phát huy dân chủ, trí tuệ, năng lực của người lao động, luôn tạo môi trường thuận lợi để mỗi người lao động thi đua, phấn đấu.

     Với vai trò là Khối phó Khối thi đua các đơn vị sự nghiệp, Quỹ đã xây dựng kế hoạch, tổ chức phát động phong trào thi đua và đánh giá kết quả thi đua năm 2022 đối với các đơn vị trong Khối, Quỹ đã được bình chọn là đơn vị dẫn đầu Khối thi đua các đơn vị sự nghiệp năm 2022.

     Với những nổ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị trong năm 2022, ngày 03/3/2023, Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang được Ủy ban nhân dân tỉnh tặng “Cờ thi đua”. Đây là niềm vinh dự, là động lực cho tập thể người quản lý, người lao động Quỹ tích cực tham gia các phong trào thi đua, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong những năm tiếp theo./.

 

Tin bài và ảnh: Nguyễn Đoàn Tú Quyên

Văn bản mới Văn bản mới

 Quyết định Ban hành mức lãi suất cho vay tối thiểu của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang
 Quy chế ứng vốn từ nguồn vốn phát triển quỹ đất tỉnh Tiền Giang
 Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang
 Về việc tiếp tục thực hiện mức lãi suất cho vay tối thiểu của Quỹ
 Nghị định 147/2020/NĐ-CP Quy định về tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển địa phương

Liên kết Liên kết