Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng đến Quỹ Đầu tư phát triển Tiền Giang

Welcome to Tien Giang development investment fund

Chi tiết tin

Trao đổi, học tập kinh nghiệm tại Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bắc Giang và Quỹ Đầu tư phát triển và Bảo lãnh tín dụng tỉnh Vĩnh Phúc
03/07/2019

Nhằm học tập, trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư, bảo lãnh tín dụng, ứng vốn..., từ ngày 18/6 đến ngày 19/6/2019, Đoàn công tác Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang do ông Nguyễn Thanh Trường – Phó Giám đốc phụ trách quản lý, điều hành Quỹ làm trưởng đoàn đến giao lưu, trao đổi và học tập kinh nghiệm tại Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bắc Giang và Quỹ Đầu tư phát triển và Bảo lãnh tín dụng tỉnh Vĩnh Phúc.

Trong ngày 18/6/2019 tại tỉnh Bắc Giang đoàn đã đón nhận sự tiếp đón chu đáo, trao đổi nhiệt tình, cởi mở của lãnh đạo và người lao động Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bắc Giang. Đến làm việc với Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bắc Giang còn có Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Cần Thơ và Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Quảng Bình. Nội dung học tập, trao đổi kinh nghiệm về hoạt động cho vay đầu tư, hoạt động đầu tư trực tiếp, hoạt động quản lý quỹ phát triển đất, về tổ chức bộ máy và mô hình hoạt động của Quỹ. Sau đó, Đoàn tham quan dự án đầu tư trực tiếp của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bắc Giang, thăm Khu di tích lịch sử chiến thắng Xương Giang và vùng trồng vải thiều huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang. 

Ảnh 1: Quỹ Tiền Giang, Quỹ Cần Thơ và Quỹ Quảng Bình làm việc với Quỹ Bắc Giang 

 

Ảnh 2: Tham quan Khu di tích lịch sử chiến thắng Xương Giang

Tiếp sau đó, trong ngày 19/6/2019 tại tỉnh Vĩnh Phúc đã diễn ra cuộc giao lưu học tập và trao đổi kinh nghiệm giữa Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang với Quỹ Đầu tư phát triển và Bảo lãnh tín dụng tỉnh Vĩnh Phúc về hoạt động cho vay đầu tư, một số kinh nghiệm về hoạt động bảo lãnh tín dụng cho các DNNVV, những khó khăn vướng mắc trong hoạt động bảo lãnh, một số kinh nghiệm trong hoạt động bảo lãnh tín dụng, công tác xây dựng lại mô hình tổ chức và hoạt động, xây dựng hệ thống văn bản phục vụ công tác bảo lãnh tín dụng theo Nghị định 34/2018/NĐ-CP của Chính phủ như: Điều lệ tổ chức và hoạt động, các quy chế liên quan đến nhiệm vụ bảo lãnh tín dụng. Sau buổi làm việc, Quỹ Đầu tư phát triển và Bảo lãnh tín dụng tỉnh Vĩnh Phúc đã đưa Đoàn công tác Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang đi tham quan Thiền viện trúc lâm Tây Thiên và thị trấn Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. 

Qua các buổi làm việc đã giúp các Quỹ học tập trao đổi kinh nghiệm trong công tác chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao tinh thần đoàn kết giữa công chức và người lao động các Quỹ Đầu tư phát triển.

Tin và ảnh: Phan Thị Kim Ngân

Văn bản mới Văn bản mới

 QUYẾT ĐỊNH số 46/QĐ-QD9TPT ngày 26/12/2019 về Ban hành Quy trình nghiệp vụ ứng vốn phát triển quỹ đất của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang
 QUYẾT ĐỊNH số 44/QĐ-HĐQL NAGY2 17/12/2019 về Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy chế ứng vốn phát triển quỹ đất được ban hànhtại Quyết địnhsố 03/QĐ-HĐQL ngày 02/02/2018 của Hội đồng quản lý Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang
 Quyết định số 1006/QĐ-UBND về mức lãi suất cho vay tối thiểu năm 2019 của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang

Liên kết Liên kết