Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng đến Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang

CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20 THÁNG 11 NĂM 2020!

 

Chi tiết tin

Ứng vốn bồi thường, hỗ trợ thực hiện công trình hạ tầng phát triển và bảo vệ vùng cây ăn trái Thuộc Nhiêu - Mỹ Long
13/07/2020

Dự án Hạ tầng phát triển và bảo vệ vùng cây ăn trái Thuộc Nhiêu – Mỹ Longđược Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt đầu tư tại Quyết định số 3153/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 với mục tiêu đầu tư là bảo vệ diện tích vùng cây ăn trái có giá trị kinh tế cao, bảo vệ an toàn cho việc sản xuất lúa ba vụ, phòng chống thiên tai lũ lụt, xâm nhập mặn ngày càng nghiêm trọng, phát triển sản xuất nông nghiệp, bảo vệ các khu dân cư, đường giao thông và các công trình cộng cộng khác, cải tạo môi trường cảnh quan, giao thông thủy cho khu vực dự án, dẫn nước ngọt vào khu vực nội đồng trong mùa khô.

Các hạng mục công trình gồm các cống tiêu, thoát nước và tuyến đê bao bờ Tây kênh Nguyễn Tất Thành, cụ thể: xây dựng tuyến đê kênh Nguyễn Tất Thành chiều dài 3.752,5m, cao trình mặt đê +2,8, bề rộng nền 12m từ Tỉnh lộ 864 đến đường nhựa bến đò Long Hưng; xây dựng 03 cống B = 7m, 02 cống B = 3m, 04 cống B = 2m, 06 cống D150cm, 06 cống D100m và 01 cống D60cm. Tổng mức đầu tư của dự án hơn 205 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ đầu tư theo chương trình mục tiêu tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư giai đoạn 2016-2020 và vốn ngân sách tỉnh.Dự kiến dự án hoàn thành trong năm 2022.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 1210/UBND-KTTC, ngày 29/6/2020, Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh đã giải ngân vốn ứng cho Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh (chủ đầu tư dự án) với số tiền là 2.756.930.042 đồng để bồi thường, hỗ trợ thực hiện Công trình Hạ tầng phát triển và bảo vệ vùng cây ăn trái Thuộc Nhiêu – Mỹ Long; Hạng mục Đê bờ Tây kênh Nguyễn Tấn Thành và các cống dưới đê, góp phần cho công tác bồi thường, hỗ trợ các hộ dân trong khu vực xây dựng công trình được thuận lợi, nhanh chóng, đảm bảo tiến độ thực hiện dự án.

Tin: Nguyễn Thị Cẩm Loan – Phòng BLTD&QLUT

Văn bản mới Văn bản mới

 Quyết định 08/QĐ-HĐQL ngày 03/03/2020 của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang về Ban hành Quy chế cấp bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Quy chế Cấp bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang
 QUYẾT ĐỊNH số 46/QĐ-QD9TPT ngày 26/12/2019 về Ban hành Quy trình nghiệp vụ ứng vốn phát triển quỹ đất của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang
 QUYẾT ĐỊNH số 44/QĐ-HĐQL NAGY2 17/12/2019 về Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy chế ứng vốn phát triển quỹ đất được ban hànhtại Quyết địnhsố 03/QĐ-HĐQL ngày 02/02/2018 của Hội đồng quản lý Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang

Liên kết Liên kết