Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng đến Website Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang

""

 

Chi tiết tin

Kế hoạch tuyên truyền năm 2019
12/03/2019

 

Kế hoạch 36/KH-UBND ngày 20 tnag1 02 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về "Tuyên truyền phòng, chống tội phạm năm 2019 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang". 

Kế hoạch 281/KH-STTTT ngày 11 tháng 3 năm 2019 của sở Thông tin và truyền thông về "Tuyên truyền phòng chống tội phạm năm 2019 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang".  

Kế hoạch  38/KH-UBND ngày 20 tháng 02 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về "Thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy năm 2019 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang"

Kế hoạch 282/ KH-STTTT ngày 08 tháng 3 năm 2019 của sở Thông tin và truyền thông về "Tuyên truyền phòng, chống tội phạm ma túy năm 2019 trên đại bàn tỉnh Tiền Giang". 

Kế hoạch 565/KH-STTTT ngày 04 tháng 5 năm 2019 của sở Thông tin và Truyền thông về "Tuyên truyền xây dựng chính quyền điện tử và dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2019". 

Văn bản mới Văn bản mới

 Quyết định Ban hành mức lãi suất cho vay tối thiểu của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang
 Quy chế ứng vốn từ nguồn vốn phát triển quỹ đất tỉnh Tiền Giang
 Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang
 Về việc tiếp tục thực hiện mức lãi suất cho vay tối thiểu của Quỹ
 Nghị định 147/2020/NĐ-CP Quy định về tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển địa phương

Liên kết Liên kết