Truy cập nội dung luôn

 

CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG WEBSITE QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TỈNH TIỀN GIANG

o0o

 

Chi tiết tin

Kiểm tra sau giải ngân Phương án vay vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh của Hợp tác xã Mỹ Tịnh An.
28/05/2024

     Hợp tác xã Mỹ Tịnh An (HTX) được thành lập từ tháng 9/2009, thực hiện nhiệm vụ liên kết nông dân sản xuất, tiêu thụ thanh long và một số cây hoa màu khác. Thanh long của HTX được sản xuất theo quy trình VietGAP, GlobalGAP… HTX được Dự án QSEP hỗ trợ nhà sơ chế đóng gói, kho lạnh đạt tiêu chuẩn cao, cung cấp trái thanh long sạch đúng mẫu cho các doanh nghiệp xuất khẩu sang những thị trường khó tính như Mỹ, Châu Âu, Nhật... Các thành viên HTX luôn tuân thủ theo các quy định về sản xuất trái thanh long an toàn nên thanh long của HTX đã khẳng định được thương hiệu, thị trường tiêu thụ ổn định và có chiều hướng phát triển.

Ảnh 1: Trụ sở và kho bãi của HTX Mỹ Tịnh An.

      Từ năm 2018 đến nay, nhằm tạo điều kiện cho hợp tác xã có đủ nguồn vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh. Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang đã hỗ trợ hợp tác xã vay vốn với lãi suất ưu đãi. Tháng 4/2024, Quỹ tiếp tục giải ngân cho hợp tác với số tiền là 03 tỷ đồng, lãi suất 6,0%/năm, thời hạn vay là 12 tháng. 

Ảnh 2: Thanh long chuẩn bị xuất đi cho đối tác.

     Thực hiện Kế hoạch số 230/KH-QĐTPT ngày 17/5/2024 của Quỹ về kiểm tra sau giải ngân Phương án vay vốn lưu động phục vụ kinh doanh của HTX Mỹ Tịnh An, Quỹ đã kiểm tra tình hình sử dụng vốn vay và các chứng từ có liên quan, Quỹ nhận thấy HTX đã sử dụng vốn vay đúng mục đích. Từ đó, góp phần giúp HTX bổ sung nguồn vốn lưu động phát triển sản xuất kinh doanh; tăng thu cho ngân sách nhà nước và góp phần giải quyết việc làm cho lao động ở địa phương./.

                                                            Tin và ảnh: Thu Hồng.

Văn bản mới Văn bản mới

 Truyền thông chính sách pháp luật của Bộ Nội vụ qua mạng xã hội Zalo
 Thông báo lựa chọn Tổ chức bán đấu giá tài sản: Trụ sở số 15-17 Hùng Vương, phường 7, thành phố Mỹ Tho
 Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang
 Quyết định Ban hành Danh mục các ngành, nghề lĩnh vực ưu tiên phát triển KT-XH được Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Tiền Giang ưu tiên xem xét cấp bảo lãnh tín dụng giai đoạn 2023-2025
 Quyết định Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Tiền Giang

Liên kết Liên kết