Truy cập nội dung luôn

 

CHÀO MỪNG ĐẾN WEBSITE QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TỈNH TIỀN GIANG

***

 

Chi tiết tin

Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang: Kiểm tra ứng vốn bồi thường, hỗ trợ Nâng cấp mở rộng Đường tỉnh 877E - Đợt 2
14/11/2022

      Thực hiện Kế hoạch số 445/KH-QĐTPT ngày 03/11/2022 của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang về việc kiểm tra sau giải ngân vốn ứng từ nguồn vốn phát triển quỹ đất. Ngày 08/11/2022, Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang chủ trì, phối hợp cùng Sở Giao thông vận tải tỉnh Tiền Giang tổ chức kiểm tra mục đích sử dụng vốn ứng và tiến độ thực hiện công trình Nâng cấp mở rộng Đường tỉnh 877E (đoạn từ ĐT877 đến bến đò Quơn Long) - Đợt 2. Số tiền đã ứng vốn từ Quỹ (đợt 2) là 462.675.039 đồng, Sở Giao thông vận tải tỉnh đã chuyển tạm ứng kinh phí số tiền này cho Ban Quản lý dự án và phát triển quỹ đất huyện Chợ Gạo để thực hiện chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ, khen thưởng cho các hộ dân và tổ chức công tác bồi thường. Còn tồn tại tài khoản của Sở Giao thông vận tải kinh phí Hội đồng bồi thường là 907.206 đồng do chưa nhận được văn bản đề nghị của Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư huyện Chợ Gạo. Kinh phí tổ chức công tác bồi thường đã chi cho Ban Quản lý dự án và phát triển quỹ đất huyện Chợ Gạo là 8.164.853 đồng; kinh phí bồi thường, hỗ trợ và kinh phí khen thưởng đã chi 207 hộ với số tiền là 441.943.980 đồng, còn lại 08 hộ với số tiền là 11.659.000 đồng chưa chi do các hộ đi làm xa chưa đến nhận.

      Tiếp theo, Đoàn kiểm tra còn đến địa điểm xây dựng công trình để xem tiến độ thực hiện của dự án. Công trình đang trong giai đoạn xây dựng hệ thống thoát nước, tiếp tục thực hiện bồi thường, giải tỏa và san lắp mặt bằng,...Chủ đầu tư và các nhà thầu đang khẩn trương thi công các hạng mục công trình để hoàn thành kịp tiến độ.

Ảnh: Đường tỉnh 877E (đoạn từ ĐT877 đến bến đò Quơn Long) đang được thi công nâng cấp mở rộng.

      Nhìn chung, qua kiểm tra việc đầu tư công trình nâng cấp, mở rộng Đường tỉnh 877E (đoạn từ ĐT877 đến bến đò Quơn Long) góp phần đảm bảo an toàn giao thông, đáp ứng nhu cầu giao thông đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương./.

Tin bài và ảnh: Võ Thị Thu Hồng.

Văn bản mới Văn bản mới

 Quyết định Ban hành Danh mục các ngành, nghề lĩnh vực ưu tiên phát triển KT-XH được Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Tiền Giang ưu tiên xem xét cấp bảo lãnh tín dụng giai đoạn 2023-2025
 Quyết định Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Tiền Giang
 Quyết định ban hành Quy tắc ứng xử của người quản lý, người lao động thuộc Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang
 Quy chế quản lý hoạt động đầu tư xây dựng, mua sắm và quản lý tài sản cố định của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang
 Quyết định ban hành Quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang

Liên kết Liên kết