Truy cập nội dung luôn

 

CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG WEBSITE QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TỈNH TIỀN GIANG

o0o

 

Chi tiết tin

Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang: Thực hiện kiểm tra sau ứng công tác giải phóng mặt bằng cho Tiểu dự án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Đường giao thông hai bên bờ sông Bảo Định (Lần 2).
11/06/2024

      Thực hiện Kế hoạch số 249/KH-QĐTPT ngày 03/6/2024 của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang (gọi tắt là Quỹ), ngày 06/6/2024 Quỹ đã tiến hành kiểm tra tình hình sử dụng vốn ứng từ nguồn vốn phát triển Quỹ đất để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng cho Tiểu dự án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Đường giao thông hai bên bờ sông Bảo Định (Lần 2) do Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất thành phố Mỹ Tho là đơn vị được Ủy ban nhân thành phố Mỹ Tho ủy quyền thực hiện ứng vốn.

     Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất thành phố Mỹ Tho đã ứng vốn tại Quỹ với tổng số tiền là 204.000.000.000 đồng (Trong đó: ứng lần 1 là 44.000.000.000 tỷ đồng, ứng lần 2 là 160.000.000.000 đồng).

Ảnh 1: Các hộ dân đang thực hiện tháo dỡ, di dời

      Đến thời điểm kiểm tra, Ban quản lý dự án và Phát triển quỹ đất thành phố Mỹ Tho đã tiến hành chi trả chi phí bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân (Lần 1+2) với tổng số tiền là 203.995.240.721 đồng, số tiền còn lại chưa chi là 4.759.279 đồng (nguyên nhân là số tiền còn lại này không đủ chi trả cho 01 hộ dân, đơn vị đang làm thủ tục xin nhận vốn để tiếp tục thực hiện việc chi trả).

      Sau khi kiểm tra các hồ sơ chứng từ, Quỹ tiến hành đi kiểm tra thực tế tại công trình và một số hộ dân hộ dân đã nhận kinh phí bồi thường, hỗ trợ. Nhận thấy công trình đang tiến hành thi công, các hộ dân đã nhận tiền đầy đủ, đơn vị sử dụng vốn ứng đúng mục đích.

Ảnh 2: Công trình đang được thi công

      Việc ứng vốn từ nguồn vốn phát triển quỹ đất để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng cho Tiểu dự án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Đường giao thông hai bên bờ sông Bảo Định góp phần chỉnh trang đô thị, phòng chống sạt lở hai bên bờ sông Bảo Định, chống triều cường, đảm bảo an toàn cho người và hệ thống cơ sở hạ tầng dọc theo bờ sông, an toàn giao thông thủy và các hoạt động kinh tế trên sông./.

                                                                         Tin bài và ảnh: Thu Hồng.

Văn bản mới Văn bản mới

 Truyền thông chính sách pháp luật của Bộ Nội vụ qua mạng xã hội Zalo
 Thông báo lựa chọn Tổ chức bán đấu giá tài sản: Trụ sở số 15-17 Hùng Vương, phường 7, thành phố Mỹ Tho
 Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang
 Quyết định Ban hành Danh mục các ngành, nghề lĩnh vực ưu tiên phát triển KT-XH được Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Tiền Giang ưu tiên xem xét cấp bảo lãnh tín dụng giai đoạn 2023-2025
 Quyết định Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Tiền Giang

Liên kết Liên kết