Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng đến Website Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang

" MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG ĐẢNG QUANG VINH, MỪNG XUÂN NHÂM DẦN! "

 

Cơ cấu tổ chức Cơ cấu tổ chức

 

CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY

Sơ đồ tổ chức:

Cơ cấu tổ chức quản lý và điều hành:

I. Hội đồng quản lý:

1. Ông Trần Văn Dũng, Phó Chủ tịch thường trực Uỷ ban nhân dân tỉnh - Chủ tịch HĐQL Quỹ. 

2. Bà Nguyễn Kim Tuyến, Giám đốc Sở Tài chính - Thành viên. 

3. Ông Nguyễn Đình Thông, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư - Thành viên.

4. Bà Nguyễn Thị Đậm, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước- Chi nhánh Tiền Giang- Thành viên. 

II. Ban Kiểm soát: 

Ông Phan Đỗ Anh Luân, Phó Trưởng phòng Kinh tế, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh - Thành viên. 

III. Ban Giám đốc:

1. Ông Trần Văn Hùng - Giám đốc 

(ĐT: 0273 3977949 - 0913 128 617)

2. Bà Nguyễn Thị Thùy Linh - Phó Giám đốc

(ĐT: 0273 3839 768 - 0932 879 034) 

2. Ông Nguyễn Quốc Tuấn - Phó Giám đốc 

(ĐT: 0273 3883 212 - 0907 707 978)

IV. Các phòng nghiệp vụ:

- Phòng Tổ chức - Hành chính 

Liên hệ: (ĐT: 0273.3883 375)

- Phòng Tài chính - Kế toán

Liên hệ: (ĐT: 0273.3883 369)

- Phòng Thẩm định - Tín dụng

Liên hệ: (ĐT: 0273.3971 422)

- Phòng Bảo lãnh tín dụng và quản lý ủy thác 

Liên hệ: (ĐT: 0273.3876 868)

Tin nổi bật Tin nổi bật

Văn bản mới Văn bản mới

 Về việc tiếp tục thực hiện mức lãi suất cho vay tối thiểu của Quỹ
 Nghị định 147/2020/NĐ-CP Quy định về tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển địa phương
 Quyết định 08/QĐ-HĐQL ngày 03/03/2020 của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang về Ban hành Quy chế cấp bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Quy chế Cấp bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang
 QUYẾT ĐỊNH số 46/QĐ-QD9TPT ngày 26/12/2019 về Ban hành Quy trình nghiệp vụ ứng vốn phát triển quỹ đất của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang

Liên kết Liên kết

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 119
  Tổng lượt truy cập: 155889