Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng đến Website Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang

''''

 

Cơ cấu tổ chức Cơ cấu tổ chức

 

CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY

Sơ đồ tổ chức:

Cơ cấu tổ chức quản lý và điều hành:

I. Hội đồng quản lý:

1. Ông Trần Văn Dũng, Phó Chủ tịch thường trực Uỷ ban nhân dân tỉnh - Chủ tịch HĐQL Quỹ. 

2. Bà Nguyễn Kim Tuyến, Giám đốc Sở Tài chính - Thành viên. 

3. Ông Nguyễn Đình Thông, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư - Thành viên.

4. Bà Nguyễn Thị Đậm, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước- Chi nhánh Tiền Giang- Thành viên. 

II. Ban Kiểm soát: 

Ông Phan Đỗ Anh Luân, Phó Trưởng phòng Kinh tế, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh - Thành viên. 

III. Ban Giám đốc:

1. Ông Trần Văn Hùng - Giám đốc 

(ĐT: 0273 3977949 - 0913 128 617)

2. Bà Nguyễn Thị Thùy Linh - Phó Giám đốc

(ĐT: 0273 3839 768 - 0932 879 034) 

2. Ông Nguyễn Quốc Tuấn - Phó Giám đốc 

(ĐT: 0273 3883 212 - 0907 707 978)

IV. Các phòng nghiệp vụ:

1. Phòng Tổ chức - Hành chính 

Liên hệ: (ĐT: 0273.3883 375)

2. Phòng Tài chính - Kế toán

Liên hệ: (ĐT: 0273.3883 369)

3. Phòng Thẩm định - Tín dụng

Liên hệ: (ĐT: 0273.3971 422)

4. Phòng Bảo lãnh tín dụng và quản lý ủy thác 

Liên hệ: (ĐT: 0273.3876 868)

Tin nổi bật Tin nổi bật

Văn bản mới Văn bản mới

 Quyết định Ban hành mức lãi suất cho vay tối thiểu của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang
 Quy chế ứng vốn từ nguồn vốn phát triển quỹ đất tỉnh Tiền Giang
 Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang
 Về việc tiếp tục thực hiện mức lãi suất cho vay tối thiểu của Quỹ
 Nghị định 147/2020/NĐ-CP Quy định về tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển địa phương

Liên kết Liên kết

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 2
  Hôm nay: 260
  Tổng lượt truy cập: 428821