Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng đến Quỹ Đầu tư phát triển Tiền Giang

Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh Tiền Giang (12/8/1940-12/82020)!;

Nhiệt liệt chào mừng 75 năm Cách mạng tháng 8 thành công và ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2020)!

Cơ cấu tổ chức Cơ cấu tổ chức

 

CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY

Sơ đồ tổ chức:

Cơ cấu tổ chức quản lý và điều hành:

I. Hội đồng quản lý:

1. Ông Lê Văn Nghĩa, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh - Chủ tịch. 

2. Ông Nguyễn Thanh Trường, Quyền Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển  - Phó Chủ tịch. 

3. Bà Nguyễn Kim Tuyến, Giám đốc Sở Tài chính - Thành viên. 

4. Ông Nguyễn Đình Thông, Quyền Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư - Thành viên.

5. Bà Nguyễn Thị Đậm, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước- Chi nhánh Tiền Giang- Thành viên. 

II. Ban Kiểm soát: 

Ông Phan Đỗ Anh Luân, Phó Trưởng phòng Tài chính, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội dồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh - Thành viên. 

III. Ban Giám đốc:

1. Ông Nguyễn Thanh Trường - Quyền Giám đốc.

        (ĐT: 0273.3977949 - 0913690272) 

2. Bà Nguyễn Thị Thùy Linh - Phó Giám đốc 

(ĐT: 0932879034) 

IV. Các phòng nghiệp vụ:

- Phòng Tổ chức – hành chính 

Liên hệ: (ĐT: 0273.3883375)

- Phòng Tài chính – Kế toán

Liên hệ: (ĐT: 0273.3883375)

- Phòng Thẩm định – Tín dụng

Liên hệ: (ĐT: 0273.3971422)

- Phòng Bảo lãnh tín dụng và quản lý ủy thác 

Liên hệ: (ĐT: 0273.3876868)

Tin nổi bật Tin nổi bật

Văn bản mới Văn bản mới

 Quyết định 08/QĐ-HĐQL ngày 03/03/2020 của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang về Ban hành Quy chế cấp bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Quy chế Cấp bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang
 QUYẾT ĐỊNH số 46/QĐ-QD9TPT ngày 26/12/2019 về Ban hành Quy trình nghiệp vụ ứng vốn phát triển quỹ đất của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang
 QUYẾT ĐỊNH số 44/QĐ-HĐQL NAGY2 17/12/2019 về Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy chế ứng vốn phát triển quỹ đất được ban hànhtại Quyết địnhsố 03/QĐ-HĐQL ngày 02/02/2018 của Hội đồng quản lý Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang

Liên kết Liên kết

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 5
  Tổng lượt truy cập: 96539