Truy cập nội dung luôn

 

CHÀO MỪNG ĐẾN WEBSITE QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TỈNH TIỀN GIANG

***

 

Cơ cấu tổ chức Cơ cấu tổ chức

 

CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY

Sơ đồ tổ chức:

Cơ cấu tổ chức quản lý và điều hành:

I. Hội đồng quản lý:

1. Ông Trần Văn Dũng, Phó Chủ tịch thường trực Uỷ ban nhân dân tỉnh - Chủ tịch HĐQL Quỹ. 

2. Bà Nguyễn Thị Thùy Linh, Giám đốc Quỹ - Phó Chủ tịch HĐQL.

3. Bà Nguyễn Kim Tuyến, Giám đốc Sở Tài chính - Thành viên. 

4. Ông Nguyễn Đình Thông, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư - Thành viên.

5. Bà Nguyễn Thị Đậm, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước- Chi nhánh Tiền Giang- Thành viên. 

II. Ban Kiểm soát: 

1. Ông Võ Minh Tú, Chuyên viên Phòng Kinh tế - Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban;

2. Ông Nguyễn Đức Nghị, Thanh tra viên Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh Tiền Giang, Thành viên;

3. Bà Đinh Thu Ngọc, Phó Trưởng phòng Tài chính đầu tư - Doanh nghiệp - Sở Tài chính tỉnh Tiền Giang, Thành viên.

III. Ban Giám đốc:

1. Bà Nguyễn Thị Thùy Linh - Giám đốc

(ĐT: 0273 3839 768 - 0932 879 034) 

2. Ông Nguyễn Quốc Tuấn - Phó Giám đốc 

(ĐT: 0273 3883 212 - 0907 707 978)

IV. Các phòng nghiệp vụ:

1. Phòng Tổ chức - Hành chính 

Liên hệ: (ĐT: 0273.3883 375)

2. Phòng Tài chính - Kế toán

Liên hệ: (ĐT: 0273.3883 369)

3. Phòng Thẩm định - Tín dụng

Liên hệ: (ĐT: 0273.3971 422)

4. Phòng Bảo lãnh tín dụng và quản lý ủy thác 

Liên hệ: (ĐT: 0273.3876 868)

Tin nổi bật Tin nổi bật

Văn bản mới Văn bản mới

 Quyết định Ban hành Danh mục các ngành, nghề lĩnh vực ưu tiên phát triển KT-XH được Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Tiền Giang ưu tiên xem xét cấp bảo lãnh tín dụng giai đoạn 2023-2025
 Quyết định Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Tiền Giang
 Quyết định ban hành Quy tắc ứng xử của người quản lý, người lao động thuộc Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang
 Quy chế quản lý hoạt động đầu tư xây dựng, mua sắm và quản lý tài sản cố định của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang
 Quyết định ban hành Quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang

Liên kết Liên kết

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 183
  Tổng lượt truy cập: 523876