Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với website Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang. 

Welcome to Tien Giang development investment fund

Cơ cấu tổ chức Cơ cấu tổ chức

 

CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY

Sơ đồ tổ chức:

Cơ cấu tổ chức quản lý và điều hành:

I. Hội đồng quản lý:

1. Ông Lê Văn Nghĩa, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh - Chủ tịch.

2. Ông Nguyễn Đình Thông, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư - Thành viên.

3. Bà Nguyễn Thị Đậm, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước- Chi nhánh Tiền Giang- Thành viên. 

II. Ban Kiểm soát: 

Ông Phan Đỗ Anh Luân, Phó Trưởng phòng Tài chính, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội dồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh - Thành viên. 

III. Ban Giám đốc:

Ông Nguyễn Thanh Trường - Phó Giám đốc quản lý, điều hành.

        (ĐT: 0273.3977949 - 0913690272)

IV. Các phòng nghiệp vụ:

- Phòng Tổ chức – hành chính 

Liên hệ: (ĐT: 0273.3883375)

- Phòng Tài chính – Kế toán

Liên hệ: (ĐT: 0273.3883375)

- Phòng Thẩm định – Tín dụng

Liên hệ: (ĐT: 0273.3971422)

- Phòng Bảo lãnh tín dụng và quản lý ủy thác 

Liên hệ: (ĐT: 0273.3876868)

Tin nổi bật Tin nổi bật

Văn bản mới Văn bản mới

 Quyết định số 1006/QĐ-UBND về mức lãi suất cho vay tối thiểu năm 2019 của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang
 Quyết định ban hành quy trình nghiệp vụ về hỗ trợ đầu tư từ nguồn kinh phí khuyến công địa phương trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
 Quyết định: Về việc Ủy thác thực hiện hỗ trợ đặc thù từ nguồn kinh phí khuyến công địa phương trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
 QĐ ban hành Quy chế ứng vốn phát triển quỹ đất của Quỹ Đầu tư phát triển Tiền Giang

Liên kết Liên kết

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 2
  Hôm nay: 29
  Tổng lượt truy cập: 58729