Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với website Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang

Cơ cấu tổ chức Cơ cấu tổ chức

 

CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY

Sơ đồ tổ chức:

Cơ cấu tổ chức quản lý và điều hành:

 1. Hội đồng quản lý:

 1. Ông Lê Văn Nghĩa, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh - Chủ tịch.

 2. Ông Hồ Kinh Kha, Giám đốc Sở Tài chính - Phó Chủ tịch thường trực.

 3. Ông Nguyễn Văn Chánh, Giám đốc Quỹ - Phó Chủ tịch.

 4. Ông Trần Văn Dũng, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư - Thành viên.

 5. Ông Trần Văn Hùng, Phó Giám đốc Sở Tài chính - Thành viên.

 1. Ban Kiểm soát:

 1. Ông Nguyễn Minh Hiếu, Trưởng phòng Tài chính, VP. UBND tỉnh - Trưởng ban.

 2. Ông Phan Đỗ Anh Luân, Phó Trưởng phòng Tài chính, VP. UBND tỉnh - Thành viên.

 3. Bà Nguyễn Thị Xuân Hương, Chuyên viên phòng Tài chính doanh nghiệp, Sở Tài chính - Thành viên.

 1. Ban Giám đốc:

 1. Ông Nguyễn Văn Chánh - Giám đốc.

        (ĐT: 0273.3883212 - 0919180989)

 1. Ông Nguyễn Thanh Trường - Phó Giám đốc.

        (ĐT: 0273.3977949 - 0913690272)

 1. Các phòng nghiệp vụ:

 • Phòng Tổ chức – hành chính

Liên hệ: (ĐT: 0273.3883375)

 • Phòng Tài chính – Kế toán

Liên hệ: (ĐT: 0273.3883375)

 • Phòng Thẩm định – Tín dụng

Liên hệ: (ĐT: 0273.3971422)

 • Phòng Bảo lãnh tín dụng và quản lý ủy thác      

Liên hệ: (ĐT: 0273.3876868)

 

Tìm kiếm Tìm kiếm

Tin nổi bật Tin nổi bật

Văn bản mới Văn bản mới

 QUYẾT ĐỊNH: Về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang
 THÔNG TƯ: Hướng dẫn thực hiện quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Quỹ đầu tư phát triển địa phương
 QUYẾT ĐỊNH: Ban hành Quy chế làm việc của Bộ máy điều hành thuộc Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang
 THÔNG TƯ: Hướng dẫn thực hiện chế độ tiền lương tiền thưởng, thù lao đối với người quản lý công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.
 THÔNG TƯ: Hướng dẫn thực hiện quản lý lao động tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động làm việc trong công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm 100% vốn điều.

Liên kết Liên kết

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 26
  Tổng lượt truy cập: 21208