Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng đến Website Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang

" "

 

Giới thiệu Giới thiệu

 

 

GIỚI THIỆU CHUNG

***

Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang là Quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang, được thành lập theo Quyết định số 20/2001/QĐ.UB ngày 08/6/2001 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang nhằm mục đích tiếp nhận vốn ngân sách, huy động vốn trung và dài hạn từ các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước để cho vay, đầu tư vào dự án, doanh nghiệp phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội của tỉnh.

Ngoài ra, Quỹ còn được Ủy ban nhân dân tỉnh giao thêm một số nhiệm vụ: Bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh; cho vay hỗ trợ phát triển hợp tác xã.

Ngày 02/11/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang quyết định sáp nhập Quỹ Phát triển đất tỉnh Tiền Giang vào Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang nên Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang được bổ sung thêm chức năng: nhận vốn từ nguồn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tiền thu từ đấu giá quyền sử dụng đất và huy động các nguồn khác theo quy định để ứng vốn cho Tổ chức phát triển quỹ đất và các tổ chức khác để thực hiện việc bồi thường, giải phóng mặt bằng và tạo quỹ đất theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

- Tên chính thức: Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang.

- Tên giao dịch quốc tế: Tien Giang Development Investment Fund.

- Tên viết tắt: TIGIDIF.

- Vốn điều lệ là: 1.150.000.000.000 đồng (Một ngàn một trăm năm mươi tỷ đồng).

- Địa chỉ trụ sở: Số 40, đường Hùng Vương, phường 7,  thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

- Điện thoại: 0273.3883375. Fax: 0273.3883375.

- Trang thông tin điện tử: tigidif.vn hoặc qdtpt.tiengiang.gov.vn

- Email: qdtpt@tiengiang.gov.vn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Văn bản mới Văn bản mới

 Quyết định Ban hành mức lãi suất cho vay tối thiểu của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang
 Quy chế ứng vốn từ nguồn vốn phát triển quỹ đất tỉnh Tiền Giang
 Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang
 Về việc tiếp tục thực hiện mức lãi suất cho vay tối thiểu của Quỹ
 Nghị định 147/2020/NĐ-CP Quy định về tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển địa phương

Liên kết Liên kết