Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với website Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang. 

Welcome to Tien Giang development investment fund

Giới thiệu Giới thiệu

 

 

GIỚI THIỆU CHUNG

***

Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang là tổ chức tài chính nhà nước, trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang, được thành lập theo Quyết định số 20/2001/QĐ.UB ngày 08/6/2001 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang nhằm mục đích tiếp nhận vốn ngân sách, huy động vốn trung và dài hạn từ các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước để cho vay, đầu tư vào dự án, doanh nghiệp phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội của tỉnh.

Ngoài ra, Quỹ còn được Ủy ban nhân dân tỉnh giao thêm một số nhiệm vụ: Bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh; cho vay hỗ trợ phát triển hợp tác xã.

Ngày 02/11/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang quyết định sáp nhập Quỹ Phát triển đất tỉnh Tiền Giang vào Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang nên Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang được bổ sung thêm chức năng: nhận vốn từ nguồn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tiền thu từ đấu giá quyền sử dụng đất và huy động các nguồn khác theo quy định để ứng vốn cho Tổ chức phát triển quỹ đất và các tổ chức khác để thực hiện việc bồi thường, giải phóng mặt bằng và tạo quỹ đất theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

- Tên chính thức: Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang.

- Tên giao dịch quốc tế: Tien Giang Development Investment Fund.

- Tên viết tắt: TIGIDIF.

- Vốn điều lệ là: 780.000.000.000 đồng (Bảy trăm tám mươi tỷ đồng).

- Địa chỉ trụ sở: Số 40, đường Hùng Vương, phường 7,  thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

- Điện thoại: 0273.3883375. Fax: 0273.3883375.

- Trang thông tin điện tử: qdtpt.tiengiang.gov.vn

- Email: qdtpt@tiengiang.gov.vn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Văn bản mới Văn bản mới

 Quyết định số 1006/QĐ-UBND về mức lãi suất cho vay tối thiểu năm 2019 của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang
 Quyết định ban hành quy trình nghiệp vụ về hỗ trợ đầu tư từ nguồn kinh phí khuyến công địa phương trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
 Quyết định: Về việc Ủy thác thực hiện hỗ trợ đặc thù từ nguồn kinh phí khuyến công địa phương trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
 QĐ ban hành Quy chế ứng vốn phát triển quỹ đất của Quỹ Đầu tư phát triển Tiền Giang

Liên kết Liên kết