Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng đến Website Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang

" "

 

Hướng dẫn thủ tục cho vay đầu tư Hướng dẫn thủ tục cho vay đầu tư

Hướng dẫn thủ tục cho vay đầu tư

 

Khi đến vay vốn, Chủ đầu tư phải cung cấp cho Quỹ Đầu tư phát triển các loại hồ sơ sau đây:

1. Hồ sơ pháp lý của doanh nghiệp 

 - Biên bản họp đại hội cổ đông sáng lập hoặc Biên bản họp hội đồng thành viên về phân công nhiệm vụ, bổ nhiệm các chức danh quan trọng.

- Điều lệ hoạt động. 

- Giấy phép thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. 

- Quyết định bổ nhiệm Tổng giám đốc hoặc giám đốc và kế toán trưởng.

- Báo cáo tài chính của 2 năm gần nhất.

- Báo cáo nhanh tình hình sản xuất kinh doanh từ đầu năm đến thời điểm xin vay vốn (doanh thu, chi phí sản xuất kinh doanh, kết quả kinh doanh).

- Báo cáo chi tiết dư nợ vay tại các tổ chức tài chính, tổ chức tín dụng tại thời điểm đề nghị vay vốn (nếu có) 

 2. Hồ sơ vay vốn 

- Giấy đề nghị vay vốn.

- Dự án, phương án đầu tư (báo cáo nghiên cứu khả thi) hoặc phương án sản xuất kinh doanh.

- Phương án vay vốn và kế hoạch trả nợ (vay ngắn hạn.

- Biên bản họp đại hội cổ đông, Hội đồng thành viên…. thông qua dự án, phương án đầu tư, phương án kinh doanh; chủ trương vay vốn tại Quỹ, tài sản đảm bảo nợ vay và ủy quyền người đại diện thực hiện các thủ tục vay vốn tại Quỹ..

- Quyết định giao đất, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hợp đồng thuê đất, văn bản đồng ý giao đất hoặc cho thuê đất nơi triển khai dự án.

- Hồ sơ thiết kế kỹ thuật và tổng dự toán (nếu có).

- Quyết định phê duyệt thiết kế cơ sở của cấp có thẩm quyền hoặc Giấy phép xây dựng.

- Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc bản đăng ký đạt chuẩn môi trường hoặc cam kết bảo vệ môi trường

- Báo giá các máy móc thiết bị đầu tư.

- Bản photocopy giấy tờ chứng minh quyền sở hữu và sử dụng hợp pháp đối với tài sản đảm bảo nợ vay tại. 

3. Trình tự thực hiện 

a) Chủ đầu tư có nhu cầu vay vốn gửi hồ sơ tại Phòng Thẩm định – Tín dụng. Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ, từ thứ hai đến thứ sau hàng tuần.

b)  Chuyên viên tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ theo quy định thì viết giấy tiếp nhận cho người nộp.

- Trường hợp hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì chuyên viên tiếp nhận hướng dẫn bằng phiếu tiếp nhận hồ sơ để người nộp hồ sơ hoàn chỉnh lại thủ tục đúng quy định. 

4. Thời gian giải quyết hồ sơ vay vốn 

- Sau khi tiếp nhận hồ sơ đầy đủ, Phòng Thẩm định – Tín dụng tiến hành lập báo cáo thẩm định phương án vay vốn. Công tác thẩm định thực hiện theo Quy trình nghiệp vụ thẩm định cho vay do Quỹ ban hành.

- Thời gian thẩm định: Tùy tính chất phức tạp và quy mô của từng dự án, thời gian thẩm định từ 10 đến 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp đặc biệt, thời gian thẩm định có thể kéo dài thêm nhưng không quá 25 ngày làm việc. 

5. Liên hệ thủ tục vay vốn 

Phòng Thẩm định - Tín dụng:  0273. 3971422

File đính kèm: 

01.  Giấy đề nghị vay vốn

 /documents/3973593/6735326/MAU_DON_VAY_VON_20180108084707882880.doc/95ae3d85-973a-466d-ad76-6ab3d71c0c52  

02. Danh mục hồ sơ vay vốn:

 /documents/3973593/6735326/DANH_MUC_HO_SO_VAY_VON_2018_20180108084700955950.doc/163345b2-1e5c-4b30-8bc7-98218d5d5e1a

Tin nổi bật Tin nổi bật

Văn bản mới Văn bản mới

 Quyết định Ban hành mức lãi suất cho vay tối thiểu của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang
 Quy chế ứng vốn từ nguồn vốn phát triển quỹ đất tỉnh Tiền Giang
 Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang
 Về việc tiếp tục thực hiện mức lãi suất cho vay tối thiểu của Quỹ
 Nghị định 147/2020/NĐ-CP Quy định về tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển địa phương

Liên kết Liên kết

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 58
  Tổng lượt truy cập: 496632