Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với website Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang

Ủy thác và nhận ủy thác Ủy thác và nhận ủy thác

NHẬN ỦY THÁC VÀ ỦY THÁC

1.       Nhận ủy thác:

a) Quỹ được nhận uỷ thác: Quản lý nguồn vốn đầu tư, cho vay đầu tư và thu hồi nợ, cấp phát vốn đầu tư cho các công trình, dự án từ ngân sách nhà nước, Ngân hàng Phát triển Việt Nam, các doanh nghiệp và các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước thông qua hợp đồng nhận uỷ thác giữa Quỹ với tổ chức, cá nhân ủy thác.

b) Quỹ được nhận ủy thác quản lý hoạt động của các quỹ tài chính do Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập.

c) Quỹ được thực hiện phát hành trái phiếu chính quyền địa phương theo uỷ quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh để huy động vốn cho ngân sách tỉnh theo quy định của pháp luật.

d) Quỹ được hưởng phí dịch vụ nhận uỷ thác. Mức phí cụ thể được thoả thuận và ghi trong hợp đồng nhận uỷ thác.

2. Ủy thác:

a) Quỹ được uỷ thác cho các tổ chức tín dụng và Ngân hàng phát triển Việt Nam thực hiện cho vay và thu hồi nợ một số dự án thuộc đối tượng vay vốn của Quỹ thông qua hợp đồng uỷ thác giữa Quỹ với tổ chức nhận uỷ thác.

b) Các tổ chức nhận uỷ thác được hưởng phí dịch vụ uỷ thác. Mức phí cụ thể được thoả thuận và ghi trong hợp đồng uỷ thác.

Hiện tại, Quỹ đang thực hiện nhận ủy thác cho vay từ nguồn vốn hỗ trợ phát triển HTX. Hoạt động cho vay này nhằm hỗ trợ các hợp tác xã, tổ hợp tác vay vốn từ nguồn vốn để mở rộng sản xuất kinh doanh trên các lĩnh vực:

- Chế biến và tiêu thụ hàng nông, lâm, thủy, hải sản.

- Phát triển ngành tiểu thủ công nghiệp ở địa phương, các hợp tác xã làng nghề.

- Đầu tư cây, con giống phục vụ ngành trồng trọt và chăn nuôi.

- Các dịch vụ phục vụ phát triển nông nghiệp, giao thông, xây dựng, thương mại, vệ sinh môi trường, nước sạch nông thôn và điện nông thôn... 

Tìm kiếm Tìm kiếm

Tin nổi bật Tin nổi bật

Văn bản mới Văn bản mới

 QUYẾT ĐỊNH: Về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang
 THÔNG TƯ: Hướng dẫn thực hiện quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Quỹ đầu tư phát triển địa phương
 QUYẾT ĐỊNH: Ban hành Quy chế làm việc của Bộ máy điều hành thuộc Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang
 THÔNG TƯ: Hướng dẫn thực hiện chế độ tiền lương tiền thưởng, thù lao đối với người quản lý công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.
 THÔNG TƯ: Hướng dẫn thực hiện quản lý lao động tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động làm việc trong công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm 100% vốn điều.

Liên kết Liên kết

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 26
  Tổng lượt truy cập: 21208