Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng đến Website Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang

" "

 

Ủy thác và nhận ủy thác Ủy thác và nhận ủy thác

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC HỖ TRỢ ĐẦU TƯ TỪ NGUỒN KINH PHÍ KHUYẾN CÔNG ĐỊA PHƯƠNG

Khi có nhu cầu hỗ trợ đầu tư từ nguồn kinh phí khuyến công, các doanh nghiệp, hợp tác xã thuộc đối tượng và ngành nghề quy định tại khoản 1, 2, mục II của Quy trình này lập hồ sơ gửi Quỹ Đầu tư phát triển gồm:

- Giấy đề nghị hỗ trợ đầu tư (Mẫu số 01);  

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

- Báo cáo tài chính của 02 năm gần nhất và báo cáo nhanh tình hình tài chính đến quý gần nhất (bản sao). Nếu doanh nghiệp, hợp tác xã có thời gian hoạt động dưới 02 năm thì gửi báo cáo tài chính của năm đã hoạt động và báo cáo tình hình tài chính đến quý gần nhất;

- Dự án, phương án đầu tư (Mẫu số 02); 

- Giấy chứng nhận tài sản thế chấp (đất và nhà);

- Các tài liệu khác có liên quan (nếu có). 

 

Tin nổi bật Tin nổi bật

Văn bản mới Văn bản mới

 Quyết định Ban hành mức lãi suất cho vay tối thiểu của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang
 Quy chế ứng vốn từ nguồn vốn phát triển quỹ đất tỉnh Tiền Giang
 Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang
 Về việc tiếp tục thực hiện mức lãi suất cho vay tối thiểu của Quỹ
 Nghị định 147/2020/NĐ-CP Quy định về tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển địa phương

Liên kết Liên kết

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 59
  Tổng lượt truy cập: 496633