Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với website Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang. 

Welcome to Tien Giang development investment fund

Ủy thác và nhận ủy thác Ủy thác và nhận ủy thác

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC HỖ TRỢ ĐẦU TƯ TỪ NGUỒN KINH PHÍ KHUYẾN CÔNG ĐỊA PHƯƠNG

Khi có nhu cầu hỗ trợ đầu tư từ nguồn kinh phí khuyến công, các doanh nghiệp, hợp tác xã thuộc đối tượng và ngành nghề quy định tại khoản 1, 2, mục II của Quy trình này lập hồ sơ gửi Quỹ Đầu tư phát triển gồm:

- Giấy đề nghị hỗ trợ đầu tư (Mẫu số 01);  

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

- Báo cáo tài chính của 02 năm gần nhất và báo cáo nhanh tình hình tài chính đến quý gần nhất (bản sao). Nếu doanh nghiệp, hợp tác xã có thời gian hoạt động dưới 02 năm thì gửi báo cáo tài chính của năm đã hoạt động và báo cáo tình hình tài chính đến quý gần nhất;

- Dự án, phương án đầu tư (Mẫu số 02); 

- Giấy chứng nhận tài sản thế chấp (đất và nhà);

- Các tài liệu khác có liên quan (nếu có). 

 

Tin nổi bật Tin nổi bật

Văn bản mới Văn bản mới

 Quyết định số 1006/QĐ-UBND về mức lãi suất cho vay tối thiểu năm 2019 của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang
 Quyết định ban hành quy trình nghiệp vụ về hỗ trợ đầu tư từ nguồn kinh phí khuyến công địa phương trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
 Quyết định: Về việc Ủy thác thực hiện hỗ trợ đặc thù từ nguồn kinh phí khuyến công địa phương trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
 QĐ ban hành Quy chế ứng vốn phát triển quỹ đất của Quỹ Đầu tư phát triển Tiền Giang

Liên kết Liên kết

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 2
  Hôm nay: 29
  Tổng lượt truy cập: 58729