Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với website Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang

Văn bản TIGIDIF Văn bản TIGIDIF

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống Lượt tải Xem
Ban hành kèm theo Quyết định số: 11/QĐ-HĐQL ngày 07/03/2016 của Hội đồng quản lý Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang 07-03-2016 Quy chế Cho vay đầu tư của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang (Ban hành kèm theo Quyết định số: 11/QĐ-HĐQL ngày 07/03/2016 của Hội đồng quản lý Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang) 0-lượt
Quy chế kèm theo Quyết định số 09/QĐ-HĐQL ngày 07/3/ 2016 07-03-2016 Quy chế Bảo đảm tiền vay của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang (Ban hành kèm theo Quyết định số:09/QĐ-HĐQL ngày 07/3/ 2016 của Hội đồng quản lý Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang)...
10/QĐ-QĐTPT 07-03-2016 QUYẾT ĐỊNH: Ban hành Quy chế về bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang 7-lượt

Tìm kiếm Tìm kiếm

Văn bản mới Văn bản mới

 QUYẾT ĐỊNH: Về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang
 THÔNG TƯ: Hướng dẫn thực hiện quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Quỹ đầu tư phát triển địa phương
 QUYẾT ĐỊNH: Ban hành Quy chế làm việc của Bộ máy điều hành thuộc Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang
 THÔNG TƯ: Hướng dẫn thực hiện chế độ tiền lương tiền thưởng, thù lao đối với người quản lý công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.
 THÔNG TƯ: Hướng dẫn thực hiện quản lý lao động tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động làm việc trong công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm 100% vốn điều.

Liên kết Liên kết