Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng đến Website Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang

''''

 

Chi tiết tin

Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang: Kiểm tra sau giải ngân vốn ứng từ nguồn vốn phát triển quỹ đất để thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư các dự án Đường huyện 65B, Đường huyện 59B và Đường huyện 69 trên địa bàn huyện Cai Lậy tỉnh Tiền Giang
27/09/2022

     Thực hiện Kế hoạch số 367/KH-QĐTPT ngày 14/9/2022 của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang về việc kiểm tra sau giải ngân vốn ứng từ nguồn vốn phát triển quỹ đất. Ngày 20 tháng 9 năm 2022, Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang chủ trì, phối hợp cùng Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Cai Lậy tổ chức kiểm tra mục đích sử dụng vốn ứng và tiến độ thực hiện dự án Đường huyện 65B (Đường Đông Kênh Chà Là), xã Phú Nhuận - Thạnh Lộc, huyện Cai Lậy. Tổng mức đầu tư của dự án là: 66.583.000.000 đồng, nguồn vốn đầu tư được cấp từ ngân sách Nhà nước. Số tiền đã ứng từ Quỹ (đợt 01) là 15.612.256.000 đồng. Đơn vị đã chi bồi thường, hỗ trợ cho 402/433 hộ dân với số tiền là 13.875.319.000 đồng, còn lại 31 hộ chưa nhận số tiền là 1.736.937.000 đồng do đi làm ở nơi khác chưa về nhận, địa phương đang vận động và liên lạc các hộ dân về nhận tiền. 

Ảnh 1: Hiện trạng khu vực chuẩn bị thực hiện dự án đường huyện 65B

     Tiếp theo, Đoàn kiểm tra đến kiểm tra Công trình Đường huyện 59B (Đường Nguyễn Văn Tiếp), xã Phú Cường - Thạnh Lộc - Mỹ Thành Bắc, huyện Cai Lậy. Tổng mức đầu tư của dự án là 79.070.000.000 đồng, nguồn vốn đầu tư được cấp từ ngân sách Nhà nước. Số tiền đã ứng từ Quỹ là 12.837.917.000 đồng. Đến ngày 20/9/2022 đã chi bồi thường, hỗ trợ cho 473/502 hộ dân số tiền là 11.288.842.000 đồng, còn lại 29 hộ chưa nhận số tiền là 1.549.075.000 đồng do đi làm ở nơi khác chưa về nhận, địa phương đang vận động và liên lạc các hộ dân về nhận tiền.

Ảnh 2: Hiện trạng công trình Đường huyện 59B (Đường Nguyễn Văn Tiếp)

     Cuối cùng, Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra Công trình Đường huyện 69 (Đường 1/5), xã Mỹ Thành Bắc huyện Cai Lậy. Tổng mức đầu tư của dự án là: 22.908.000.000 đồng, nguồn vốn đầu tư được cấp từ ngân sách Nhà nước.  Số tiền ứng từ Quỹ là 4.748.211.000 đồng. Đến thời điểm kiểm tra, đơn vị đã chi bồi thường, hỗ trợ cho 75/78 hộ dân số tiền là 4.560.000.000 đồng, còn lại 03 hộ chưa nhận số tiền là 188.211.000 đồng do đi làm ở nơi khác chưa về nhận, địa phương đang vận động và liên lạc các hộ dân về nhận tiền.

Ảnh 3: Đoạn cuối đường Đường huyện 69 (Đường 1/5)

     Nhìn chung, qua kiểm tra các công trình đang trong giai đoạn bồi thường, giải tỏa các hộ dân và san lắp mặt bằng. Khi các dự án này hoàn thành, góp phần hoàn thành tiêu chí giao thông, xây dựng huyện nông thôn mới, phục vụ nhu cầu vận chuyển nông sản, hàng hóa, dịch vụ, tạo điều kiện phát triển kinh tế -  xã hội của huyện Cai Lậy./.

Tin bài và ảnh: Trần Thị Cẩm Tú

Văn bản mới Văn bản mới

 Quyết định Ban hành mức lãi suất cho vay tối thiểu của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang
 Quy chế ứng vốn từ nguồn vốn phát triển quỹ đất tỉnh Tiền Giang
 Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang
 Về việc tiếp tục thực hiện mức lãi suất cho vay tối thiểu của Quỹ
 Nghị định 147/2020/NĐ-CP Quy định về tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển địa phương

Liên kết Liên kết