Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng đến Website Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang

" "

 

Chi tiết tin

Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang “Ứng vốn bồi thường, hỗ trợ thực hiện công trình hạ tầng phát triển và bảo vệ vùng cây ăn trái Thuộc Nhiêu – Mỹ Long”
20/01/2022

          ​Những năm gần đây, trên địa bàn tỉnh Tiền Giang tình hình hạn mặn ngày càng phức tạp, đe dọa các vùng sản xuất trọng điểm và ảnh hưởng nghiêm trọng đời sống, sản xuất của người dân. Nhằm bảo vệ diện tích vùng cây ăn trái có giá trị kinh tế cao, bảo vệ an toàn cho việc sản xuất lúa ba vụ, phòng chống thiên tai lũ lụt, xâm nhập mặn ngày càng nghiêm trọng, phát triển sản xuất nông nghiệp, bảo vệ các khu dân cư, đường giao thông và các công trình cộng cộng khác, Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định phê duyệt đầu tư Dự án Hạ tầng phát triển và bảo vệ vùng cây ăn trái Thuộc Nhiêu – Mỹ Long tại Quyết định số 3153/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 với tổng mức đầu tư của dự án hơn 205 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ đầu tư theo chương trình mục tiêu tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư giai đoạn 2016 - 2020 và vốn ngân sách tỉnh. Dự kiến dự án hoàn thành trong năm 2022. 

Ảnh 1: Thi công xây dựng Đê bờ Tây kênh Nguyễn Tấn Thành

          Để tạo thuận lợi trong việc thi công các hạng mục công trình đúng tiến độ, công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ nhân dân trong khu vực ảnh hưởng của dự án phải được tiến hành khẩn trương, đồng thời giúp các hộ dân trong khu vực giải tỏa ổn định cuộc sống, trong năm 2020, Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang đã ứng vốn cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh (chủ đầu tư dự án) với số tiền 27 tỷ đồng để bồi thường, hỗ trợ thực hiện công trình Hạ tầng phát triển và bảo vệ vùng cây ăn trái Thuộc Nhiêu – Mỹ Long.

Ảnh 2: Hạng mục các Cống dưới đê đang được khẩn trương thi công xây dựng

          Năm 2021, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh theo Công văn số 7569/UBND-KT ngày 14/12/2021 của UBND tỉnh Tiền Giang về việc phê duyệt kế hoạch ứng vốn bổ sung năm 2021 từ nguồn vốn phát triển quỹ đất đối với 03 công trình, dự án, Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang tiếp tục ứng vốn để bồi thường, hỗ trợ công trình Hạ tầng phát triển và bảo vệ vùng cây ăn trái Thuộc Nhiêu – Mỹ Long; Hạng mục Đê bờ Tây kênh Nguyễn Tấn Thành và các cống dưới đê với số tiền 06 tỷ đồng nhằm hỗ trợ chủ đầu tư thuận lợi trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, đảm bảo tiến độ thực hiện dự án./.

Tin và ảnh: Nguyễn Thị Cẩm Loan – Phòng BLTD&QLUT

 

 

Văn bản mới Văn bản mới

 Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang
 Về việc tiếp tục thực hiện mức lãi suất cho vay tối thiểu của Quỹ
 Nghị định 147/2020/NĐ-CP Quy định về tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển địa phương
 Quyết định 08/QĐ-HĐQL ngày 03/03/2020 của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang về Ban hành Quy chế cấp bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Quy chế Cấp bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang

Liên kết Liên kết